Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Diwrnodau Agored Israddedig

Gwneud cais i'r brifysgol?

Cael blas ar fywyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam drwy ymweld â'n diwrnod agored nesar Dydd Sadwrn, Mehefin 9, 10am - 2pm.

Bydd y rhan fwyaf o'r digwyddiadau'n cael eu cynnal ar ein brif gampws yn Wrecsam, lle byddwch chi'n gallu mynd ar daith o'r cyfleusterau, cwrdd â staff y cyrsiau a myfyrwyr presennol a darganfod mwy am yr ystod o raglenni gradd sydd ar gael. Byddwch chi hefyd yn cael y cyfle i ofyn y cwestiynau pwysig am eich cais, cyllid myfyrwyr a llety. 

Gallwch hefyd ymweld â'n safleoedd eraill gan gynnwys Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn Stryt y Rhaglaw a'n campws yn Llaneurgain.


 • Gwnes i fwynhau'r diwrnod agored yn fawr iawn. Roedd yn rhoi mwy o fewnwelediad imi ar y cwrs a'r brifysgol.

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW, Tachwedd 2017
 • Yn dwlu ar frwdfrydedd a chyfeillgarwch pawb roeddwn i wedi siarad â nhw yn y diwrnod agored.

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW, Tachwedd 2017
 • Roedd y diwrnod agored wedi ei drefnu'n dda iawn ac roedd y staff yn gyfeillgar. Ces i fy nghyfeirio i'r hyn roedd gen i ddiddordeb ynddo'n gyflym iawn a ches i wybodaeth glir a chryno. Rwy i eisoes ar gwrs byr ac rwy'n edrych ymlaen at wneud cais am ddiploma cwnsela.

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW,Tachwedd 2017
 • Roedd y staff i gyd yn gyfeillgar a helpfawr. Ces i lawer o wybodaeth ddefnyddiol ar y diwrnod ac roedd awyrgylch croesawgar wych oedd yn gwneud imi deimlo y byddwn i'n hoffi bod ym Mhrifysgol Glyndwr. 

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW,Hydref 2017
 • Roedd y staff yn wybodus iawn ac yn bobl hawdd mynd atynt oedd yn treulio'r amser roeddwn i ei eisiau gyda mi, gan roi gwybodaeth fanwl imi o'r meysydd roedd gen i ddiddordeb ynddyn nhw. Diolch!

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW,Hydref 2017
 • Diolch unwaith eto. Alla i ddim aros i ddechrau astudio yma'r flwyddyn nesaf!

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW,Medi2017
Top