Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnodau Agored Israddedig

Gwneud cais i'r brifysgol?

Cael blas ar fywyd ym Mhrifysgol Glynd┼Ár Wrecsam drwy ymweld â'n diwrnod agored nesaf Dydd Sadwrn, Mawrth 2, 10am - 2pm.

Bydd y rhan fwyaf o'r digwyddiadau'n cael eu cynnal ar ein brif gampws yn Wrecsam, lle byddwch chi'n gallu mynd ar daith o'r cyfleusterau, cael cinio am ddim yn United Kitchen, prif fan bwyta'r brifysgol - cwrdd â staff y cyrsiau a myfyrwyr presennol a darganfod mwy am yr ystod o raglenni gradd sydd ar gael. Byddwch chi hefyd yn cael y cyfle i ofyn y cwestiynau pwysig am eich cais, cyllid myfyrwyr a llety. 

Gallwch hefyd ymweld â'n safleoedd eraill gan gynnwys Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn Stryt y Rhaglaw a'n campws yn Llaneurgain.


 • Gwnes i fwynhau'r diwrnod agored yn fawr iawn. Roedd yn rhoi mwy o fewnwelediad imi ar y cwrs a'r brifysgol.

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW, Tachwedd 2017
 • Yn dwlu ar frwdfrydedd a chyfeillgarwch pawb roeddwn i wedi siarad â nhw yn y diwrnod agored.

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW, Tachwedd 2017
 • Roedd y diwrnod agored wedi ei drefnu'n dda iawn ac roedd y staff yn gyfeillgar. Ces i fy nghyfeirio i'r hyn roedd gen i ddiddordeb ynddo'n gyflym iawn a ches i wybodaeth glir a chryno. Rwy i eisoes ar gwrs byr ac rwy'n edrych ymlaen at wneud cais am ddiploma cwnsela.

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW,Tachwedd 2017
 • Roedd y staff i gyd yn gyfeillgar a helpfawr. Ces i lawer o wybodaeth ddefnyddiol ar y diwrnod ac roedd awyrgylch croesawgar wych oedd yn gwneud imi deimlo y byddwn i'n hoffi bod ym Mhrifysgol Glyndwr. 

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW,Hydref 2017
 • Roedd y staff yn wybodus iawn ac yn bobl hawdd mynd atynt oedd yn treulio'r amser roeddwn i ei eisiau gyda mi, gan roi gwybodaeth fanwl imi o'r meysydd roedd gen i ddiddordeb ynddyn nhw. Diolch!

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW,Hydref 2017
 • Diolch unwaith eto. Alla i ddim aros i ddechrau astudio yma'r flwyddyn nesaf!

  Mynychwr,
  Diwrnod Agored PGW,Medi2017
Top