Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Diwrnod Agored Prifysgol Glyndŵr

Diwrnod Agored Prifysgol Glyndŵr


Dewch i’n diwrnod agored nesaf
Pam dewis Glyndwr Wrecsam

Ystyried gwneud cais?

Felly dewch i ymweld â ni ar ein diwrnod agored nesaf a gynhelir Dydd Sadwrn, Mawrth 3, 2018. Os hoffech chi ddod i'n gweld ni cyn hyn, cysylltwch â ni achos gallwn ni gynnig teithiau wedi eu personoli o'r campws.

 

Mae ein diwrnodau agored wedi'u cynllunio i roi teimlad gwych ichi o sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr a chewch chi gyfle i ddysgu mwy am yr amrywiaeth eang o raglenni gradd sy'n cael eu cynnig yn ogystal â chael y cyfle i gyfarfod â staff y gwahanol gyrsiau a'n myfyrwyr presennol.

 

Bydd y rhan fwyaf o'r digwyddiadau'n cael eu cynnal ar ein prif gampws, ond byddwch hefyd yn cael y cyfle i ymweld â'n Ysgol Celf a Dylunio yn Stryt y Rhaglaw, a chaiff ein cyrsiau tir eu dangos ar ein campws yn Llaneurgain.

 

Yn y cyfamser, beth am edrych ar ein hadran 'pam dewis ni' i gael gwybod pam gallwn ni fod y dewis perffaith i chi!

 

Digwyddiadau'r Gorffennol

Beth am ailfyw darnau gorau'r diwrnod agored diweddar drwy wylio ein fideo? 

Rydyn yn hoffi clywed am eich profiadau o'n digwyddiadau diwrnod agored - cofiwch lanlwytho'ch lluniau a'ch fideos ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod #GUopenday a byddwn ni'n rhannu'r goreuon!


Darllen mwy

Sgyrsiau a Digwyddiadau

Delwedd Sgyrsiau a Digwyddiadau

Penderfynwch ar pwy a beth rydych chi am eu gweld yn ystod y diwrnod agored drwy edrych ar ein hamserlen gyfredol.


Rhagor o fanylion

Cwrdd â'n myfyrwyr

Delwedd Cwrdd â'n myfyrwyr

Darganfyddwch farn ein myfyrwyr cyfredol am eu profiad yn y diwrnod agored.


Dysgu mwy

Cwestiynau Cyffredinol am y Diwrnod Agored

Delwedd COA

Oes angen imi logi lle?  Ble bydda i'n parcio?  Cewch hyd i'r holl wybodaeth am ein diwrnodau agored yma.


Darllen mwy

Teithiau Campws

Delwedd Teithiau Campws

Cael golwg ar fywyd Prifysgol ac ymuno ag un o'n teithiau campws gyda llysgennad myfyrwyr.


Mwy o fanylion

Sut i gael hyd inni

Delwedd Sut i gael hyd inni

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam mewn lleoliad bendigedig - darganfyddwch sut i ddod yma a chynllunio'ch taith.


Dysgu mwy

Campws Llaneurgain

Delwedd Campws Llaneurgain

Oes gennych ddiddordeb yn ein cyrsiau anifeiliaid a thir? Beth am edrych beth sy'n digwydd draw ar ein campws Llaneurgain.


Darllen mwy

 

Digwyddiadau'r Gorffennol

Beth am ailfyw darnau gorau'r diwrnod agored diweddar drwy wylio ein fideo? 

Rydyn yn hoffi clywed am eich profiadau o'n digwyddiadau diwrnod agored - cofiwch lanlwytho'ch lluniau a'ch fideos ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod #GUopenday a byddwn ni'n rhannu'r goreuon!


Darllen mwy
Deg Prif Reswm
Ar y brig am gyflogadwyedd i raddedigion

Nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Cyrsiau Ôl-raddedig y Brifysgol

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top