GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Content page header

Ymweld â
Phrifysgol Wrecsam Glyndŵr

Bydd y wefan hon wedi rhoi syniad ichi o'r amrediad o gyrsiau a chyfleusterau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Fodd bynnag, bydd ymweliad yma'n sicrhau y bydd gennych ddarlun llawnach o'r hyn y gall y Brifysgol a Wrecsam ei gynnig ichi.

Felly beth am ddod draw a chael blas o sut beth yw astudio yma?

Rydym yn cynnig amrediad eang o ymweliadau, teithiau a digwyddiadu cyflwyno gwybodaeth, felly gallwch ddewis pryd y byddwch chi'n dod a beth y byddwch yn cael gwybod.

Diwrnodau agored a theithiau

Un o'r ffyrdd gorau o gael gwybod mwy am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yw dod draw i un o'n diwrnodau agored

Os na allwch ddod i ddiwrnod agored penodol yma, efallai y byddwch eisiau cadw lle ar un o'n teithiau campws wedi eu personoli yn lle hynny.

Methu â dod i'r campws? 

Mae gennym stondin mewn nifer o ddigwyddiadau UCAS eleni ac mae ein cynrychiolwyr yn mynd allan i'r gymuned yn rheolaidd yn ymweld ag ysgolion, colegau a digwyddiadau cyhoeddus eraill.  Os byddwch yn ein gweld ni, dewch draw am sgwrs i gael gwybod sut y gall Prifysgol Glyndŵr Wrecsam eich helpu i wireddu'ch potensial!

Eisiau gwybod mwy yn awr? 

Mae ein teithiau rhithiol yn cynnig y cyfle ichi weld prif ranau'r brifysgol a Gogledd Ddwyrain Cymru drostoch eich hunain ar y sgrîn a gallwch weld mwy am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam drwy edrych ar ein fideo isod.

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021Lawrlytho ein prosbectws

Top