Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAA
Live Chat Software by Click4Assistance UK
online prospectus

Gwneud cais am gwrs rhan-amser

Gwneud cais am gyrsiau rhan amser/proffesiynol

Mae ein cyrsiau rhan-amser a phroffesiynol wedi eu cynllunio i ddiwallu anghenion busnesau a chyflogwyr, ac i helpu i roi'r sgiliau proffesiynol a'r gybodaeth mae cyflogwyr wir eu heisiau i chi.

Os oed diddordeb gennych mewn gwneud cais ar gyfer un o'n cyrsiau rhan-amser neu broffesiynol gallwch wneud cais uniongyrchol gan ddefnyddio'r ffurflen isod.

Ffurflen gais uniongyrchol

Derbyniadau ac ymholiadau

Mae'r tim derbyniadau ac ynholiadau yma i helpu chi ddarganfod ein cyrsiau a'ch helpu drwy'r broses gwneud cais.

Ffon: 01978 293439

Ebost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAA
Live Chat Software by Click4Assistance UK
online prospectus

Top