GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Gwneud cais am gwrs olraddedig

Gwneud cais am gwrs ol-raddedig

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig sawl dewis ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig; bydd dewis y llwybr iawn ichi'n dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys lefel y radd sydd gennych yn barod, pa bwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo, yn ogystal â'ch dyheadau gyrfaol.

Gallwch ddewis o gwrs ôl-raddedig a addysgir (MA/MSc), neu radd ymchwil megis PhD neu MPhil. Cewch eich arwain gan diwtoriaid arbenigol a'ch annog i archwilio a datblygu cysyniadau a syniadau manwl ac arloesol.

Nid yw astudiaethau ar lefel ôl-raddedig yn barhad o ddysgu ar lefel israddedig, mae ganddynt fwy o ffocws gyrfaol yn nhermau eich paratoi ar gyfer byd gwaith a gweithredu fel buddsoddiad yn eich dyfodol.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am gwrs ôl-raddedig a addysgir, dylid ymgeisio'n uniongyrchol i'r Brifysgol trwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Ffurflen Gais Uniongyrchol

Derbyniadau ac Ymholiadau

Mae'r tîm derbyniadau ac ymholiadau yma i'ch helpu i gael gwybod mwy am ein cyrsiau ac i'ch cefnogi drwy'r broses ymgeisio.

Ffôn: 01978 293439

E-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top