GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Gwneud cais am gwrs olraddedig

Gwneud cais am gwrs ol-raddedig

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig sawl dewis ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig; bydd dewis y llwybr iawn ichi'n dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys lefel y radd sydd gennych yn barod, pa bwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo, yn ogystal â'ch dyheadau gyrfaol.

Gallwch ddewis o gwrs ôl-raddedig a addysgir (MA/MSc), neu radd ymchwil megis PhD neu MPhil. Cewch eich arwain gan diwtoriaid arbenigol a'ch annog i archwilio a datblygu cysyniadau a syniadau manwl ac arloesol.

Nid yw astudiaethau ar lefel ôl-raddedig yn barhad o ddysgu ar lefel israddedig, mae ganddynt fwy o ffocws gyrfaol yn nhermau eich paratoi ar gyfer byd gwaith a gweithredu fel buddsoddiad yn eich dyfodol.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am gwrs ôl-raddedig a addysgir, dylid ymgeisio'n uniongyrchol i'r Brifysgol trwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Ffurflen Gais Uniongyrchol

Derbyniadau ac Ymholiadau

Mae'r tîm derbyniadau ac ymholiadau yma i'ch helpu i gael gwybod mwy am ein cyrsiau ac i'ch cefnogi drwy'r broses ymgeisio.

Ffôn: 01978 293439

E-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top