GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Content page header

Gwneud cais nawr

Gwneud cais uniongyrchol i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ein nod yw gwneud y broses o wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mor rhwydd a syml â phosibl.

Ar gyfer ein holl cyrsiau israddedig sy'n dechrau ym Mis Medi, dylech wneud cais trwy UCAS. 

Os hoffech wneud cais i fynd ar gwrs israddedig rhan-amser neu gwrs ôl-raddedig a addysgir, yna dylid cyflwyno ceisiadau drwy ddefnyddio ein ffurflen gais uniongyrchol.

Rhestrwch bob un o'ch cymwysterau, gan nodi teitl, lefel, corff dyfarnu a chanlyniad pob cymhwyster (fel y'i dangosir ar eich tystysgrif) yn glir ac yn llawn er mwyn atal unrhyw oedi o ran prosesu ac ystyried eich cais.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os bydd arnoch angen cymorth i gwblhau'r ffurflen, cysylltwch ag aelod o'n tîm derbyn ar 01978 293439 neu e-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk

Waeth sut byddwch yn gwneud cais, bydd angen i chi gyflwyno datganiad personol. Dylai eich Datganiad Personol gynnwys uchafswm o 4000 o lythrennau a rhifau (rhyw 500 gair) a lleiafswm o 1000 o lythrennau a rhifau (rhyw 150 gair). Edrychwch ar awgrymiadau ac arweiniad y Rheolwr Derbyniadau yma:

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAAonline prospectus

Top