Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y BrifysgolQAA
chat to admissions
Content page header

Gwneud cais nawr

Gwneud cais uniongyrchol i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ein nod yw gwneud y broses o wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mor llyfn a syml ag sy'n bosibl.

Ar gyfer ein holl cyrsiau israddedig sy'n cychwyn ym Mis Medi 2018, gallwch bellach wneud cais uniongyrchol i UCAS. 

Os hoffech wneud cais i fynd ar gwrs israddedig rhan-amser neu gwrs ôl-raddedig a addysgir sy'n cychwyn y mis Medi hwn, gellir cyflwyno cais drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Ffurflen gais uniongyrchol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os byddwch angen cymorth i gwblhau'r ffurflen cysylltwch ag aelod o'n tîm derbyn ar 01978 293439 neu e-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk

Noder y dylai ymgeiswyr ond cwblhau ffurflen cais uniongyrchol os nad ydych eisoes yn system UCAS.

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y BrifysgolQAA
chat to admissions
Top