GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Content page header

Gwneud cais nawr

Gwneud cais uniongyrchol i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ein nod yw gwneud y broses o wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mor rhwydd a syml â phosibl.

Ar gyfer ein holl cyrsiau israddedig sy'n dechrau ym Mis Medi, dylech wneud cais trwy UCAS. 

Dylid cyflwyno ceisiadau trwy ein ffurflen gais uniongyrchol os ydych chi:

  • Gwneud cais i ddilyn cwrs israddedig rhan-amser;
  • Gwneud cais i ddilyn cwrs ôl-raddedig a addysgir;
  • Myfyriwr Ewropeaidd sy'n ceisio am gwrs israddedig, ôl-raddedig neu atodol.

Rhestrwch bob un o'ch cymwysterau, gan nodi teitl, lefel, corff dyfarnu a chanlyniad pob cymhwyster (fel y'i dangosir ar eich tystysgrif) yn glir ac yn llawn er mwyn atal unrhyw oedi o ran prosesu ac ystyried eich cais.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os bydd arnoch angen cymorth i gwblhau'r ffurflen, cysylltwch ag aelod o'n tîm derbyn ar 01978 293439 neu e-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk

Waeth sut byddwch yn gwneud cais, bydd angen i chi gyflwyno datganiad personol. Dylai eich Datganiad Personol gynnwys uchafswm o 4000 o lythrennau a rhifau (rhyw 500 gair) a lleiafswm o 1000 o lythrennau a rhifau (rhyw 150 gair). Edrychwch ar awgrymiadau ac arweiniad y Rheolwr Derbyniadau yma:

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top