Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Content page header

Gwneud cais nawr

Gwneud cais uniongyrchol i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ein nod yw gwneud y broses o wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mor rhwydd a syml â phosibl.

Ar gyfer ein holl cyrsiau israddedig sy'n dechrau ym Mis Medi 2018, dylech wneud cais trwy UCAS. Sylwer, dylai ymgeiswyr ar gyfer cyrsiau israddedig lenwi ffurflen gais uniongyrchol ar gyfer mynediad ym mis Medi 2018, os nad ydych eisoes ar system UCAS

Os hoffech wneud cais i fynd ar gwrs israddedig rhan-amser neu gwrs ôl-raddedig a addysgir, yna dylid cyflwyno ceisiadau drwy ddefnyddio ein ffurflen gais uniongyrchol.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os bydd arnoch angen cymorth i gwblhau'r ffurflen, cysylltwch ag aelod o'n tîm derbyn ar 01978 293439 neu e-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk

Waeth sut byddwch yn gwneud cais, bydd angen i chi gyflwyno datganiad personol. Edrychwch ar awgrymiadau ac arweiniad y Rheolwr Derbyniadau yma:

Datganiad Personol Perffaith

Awgrymiadau Gwych ar Ysgrifennu eich Datganiad Personol

Dylai eich Datganiad Personol gynnwys uchafswm o 4000 o lythrennau a rhifau (rhyw 500 gair) a lleiafswm o 1000 o lythrennau a rhifau (rhyw 150 gair). Rhestrwch bob un o'ch cymwysterau, gan nodi teitl, lefel, corff dyfarnu a chanlyniad pob cymhwyster (fel y'i dangosir ar eich tystysgrif) yn glir ac yn llawn er mwyn atal unrhyw oedi o ran prosesu ac ystyried eich cais.

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAAonline prospectus

Top