GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Content Page Header

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae Cais UCAS a'r ffurflen gais uniongyrchol yn gofyn ichi nodi os oes gennych euogfarn droseddol "berthnasol”.

Cyrsiau y mae gwiriad GDG yn ofynnol yn eu gofynion mynediad

Os byddwch chi'n gwneud cais i wneud cwrs lle mae angen GDG (gwiriwch y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs) dylech chi ddewis Oes os ydych chi erioed wedi cael euogfarn, hyd yn oes os bydd yr euogfarn wedi'i disbyddu.

Ble nodir hynny yn y prosbectws neu trwy’r wefan i gyd, fe allai rhaglenni / cyrsiau penodol olygu ymwneud rheolaidd â phlant a/neu oedolion sy’n agored i niwed, a elwir hefyd yn weithgareddau rheoledig. Ble bo hyn yn wir, bydd galw cyfreithiol ar fyfyrwyr i gael gwiriad GDG. Bydd y Brifysgol yn anfon cyfarwyddiadau pellach ynglŷn a chael gwiriad GDG fel rhan o’r broses dderbyn.

Cewch gyflwyniad i'r gwiriadau GDG yma. 

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021Lawrlytho ein prosbectws

Top