Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAA
Live Chat Software by Click4Assistance UK
online prospectus

Prif ddyddiadau a dyddiadau cau

Prif ddyddiadau a dyddiadau cau

Dyddiadau a dyddiadau cau allweddol

Gwnewch yn siwr nad ydych yn colli'ch dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais neu un o'n dyddiadau cau drwy edrych ar ein calendr o ddigwyddiadau isod.

Blwyddyn Academaidd 2017/18

15 Ion
Dyddiad Cau Ystyriaeth Gyfartal UCAS
15 Ionawr 2017

Y prif ddyddiad cau ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau israddedig.  Os byddwch yn cyflwyno'ch cais erbyn y dyddiad hwn, caiff ystyriaeth gyfartal gyda cheisiadau eraill a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod hwn.  Ar ôl y dyddiad hwn gall prifysgolion gau cyrsiau sydd eisoes yn llawn.

Darllen mwy

25 Chwef
UCAS Ychwanegol yn agor
25 Chwefror 2017

Bydd UCAS Ychwanegol yn rhoi'r cyfle ichi wneud cais am gwrs ychwanegol os nad ydych wedi cael cynnig gan unrhyw un o'ch dewisiadau gwreiddiol neu os ydych wedi gwrthod pob un o'ch cynigion.

Darllen mwy

14 Hyd
Diwrnod Agored Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
14 Hydref 2017

Dewch i Ddiwrnod Agored Prifysgol Glyndŵr: cewch weld ein cyfleusterau gwych a siarad â'n staff a myfyrwyr cyfeillgar. 

Darllen mwy

24 Maw
Dyddiad Cau Celf a Dylunio
24 Mawrth 2017

Mae gan rai cyrsiau celf a dylunio ddyddiad cau ystyriaeth gyfartal o 24 Mawrth 2017 – edrychwch ar gyrsiau unigol i sicrhau bod gennych y dyddiad cau cywir.

Darllen mwy

04 Mai
Dyddiad ymateb i gynnig
04 May 2017

Os byddwch chi wedi derbyn eich holl gynigion erbyn 31 Mawrth, bydd rhaid ichi ymateb erbyn heddiw neu cewch chi eich gwrthod ar sail y diffyg hwn gan UCAS.

Darllen mwy

05 Mai
Penderfyniad Prifysgolion
05 Mai 2017

Os oeddech chi wedi gwneud cais cyn y dyddiad cau sef Ionawr 15, bydd rhaid i brifysgolion benderfynu erbyn y dyddiad hwn.

Darllen mwy

08 Meh
Dyddiad ymateb i gynigion
08 Mehefin 2017

Os byddwch chi wedi derbyn ei holl gynigion erbyn 5ed Mai, mae'n rhaid ichi ymateb erbyn heddiw neu cewch eich gwrthod oherwydd y diffyg gan UCAS.

Darllen mwy

9 Meh
Diwrnod Agored Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
9 Mehefin 2017

Dewch i Ddiwrnod Agored Prifysgol Glyndŵr: cewch weld ein cyfleusterau gwych a siarad â'n staff a myfyrwyr cyfeillgar. 

Darllen mwy

30 Meh
Clirio
30 Mehefin 2017

Ni chaiff unrhyw gais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn ei hanfon i'r prifysgolion.  Yn lle hynny, byddant yn cael eu rhoi'n awtomatig i'r broses Clirio.

Darllen mwy

04 Gorff
UCAS Ychwanegol yn cau
04 Gorffennaf 2017

Dyma'r dyddiad olaf y gellir cyflwyno cais drwy UCAS Ychwanegol.

Darllen mwy

05 Gorff
Clirio yn agor
05 Gorffennaf 2017

Caiff lleoedd gwag sydd ar gael drwy'r borses Clirio eu dangos yn yr offeryn chwlio ar www.ucas.com o'r dyddiad hwn ymlaen.

Darllen mwy

17 Awst
Diwrnod Rhyddhau Canlyniadau Lefelau A
17 Awst 2017

Cewch weld a ydy'ch graddau wedi bodloni gofynion mynediad eich cynnig Cadarn Amodol.  Caiff gwybodaeth sefydlu ei hanfon at y bobl hynny y mae eu lle wedi cael ei gadarnhau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Darllen mwy

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAA
Live Chat Software by Click4Assistance UK
online prospectus

Top