GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Prif ddyddiadau a dyddiadau cau

Prif ddyddiadau a dyddiadau cau

Dyddiadau a dyddiadau cau allweddol

Gwnewch yn siwr nad ydych yn colli'ch dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais neu un o'n dyddiadau cau drwy edrych ar ein calendr o ddigwyddiadau isod.

Blwyddyn Academaidd 2020/21

29 Ion
Dyddiad Cau Ystyriaeth Gyfartal UCAS
29 Ionawr 2020

Y prif ddyddiad cau ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau israddedig.  Os byddwch yn cyflwyno'ch cais erbyn y dyddiad hwn, caiff ystyriaeth gyfartal gyda cheisiadau eraill a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod hwn.  Ar ôl y dyddiad hwn gall prifysgolion gau cyrsiau sydd eisoes yn llawn.

Darllen mwy

25 Chwef
UCAS Ychwanegol yn agor
25 Chwefror 2021

Bydd UCAS Ychwanegol yn rhoi'r cyfle ichi wneud cais am gwrs ychwanegol os nad ydych wedi cael cynnig gan unrhyw un o'ch dewisiadau gwreiddiol neu os ydych wedi gwrthod pob un o'ch cynigion.

Darllen mwy

20 Mai
Penderfyniad Prifysgolion
20 Mai 2021

Os oeddech chi wedi gwneud cais cyn y dyddiad cau sef Ionawr 29, bydd rhaid i brifysgolion benderfynu erbyn y dyddiad hwn.

Darllen mwy

04 Meh
Dyddiad ymateb i gynigion
10 Mehefin 2020

Os byddwch chi wedi derbyn ei holl gynigion erbyn 20ed Mai, mae'n rhaid ichi ymateb erbyn heddiw neu cewch eich gwrthod oherwydd y diffyg gan UCAS.

Darllen mwy

30 Meh
Clirio
30 Mehefin 2021

Ni chaiff unrhyw gais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn ei hanfon i'r prifysgolion.  Yn lle hynny, byddant yn cael eu rhoi'n awtomatig i'r broses Clirio.

Darllen mwy

05 Gorff
UCAS Ychwanegol yn cau
05 Gorffennaf 2021

Dyma'r dyddiad olaf y gellir cyflwyno cais drwy UCAS Ychwanegol.

Darllen mwy

06 Gorff
Clirio yn agor
06 Gorffennaf 2021

Caiff lleoedd gwag sydd ar gael drwy'r borses Clirio eu dangos yn yr offeryn chwlio ar www.ucas.com o'r dyddiad hwn ymlaen.

Darllen mwy

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021Lawrlytho ein prosbectws

Top