GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Content page header

Dulliau eraill o wneud cais

Gwneud cais uniongyrchol i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ar gyfer ein holl gyrsiau israddedig llawn-amser dylech wneud cais drwy UCAS ac anelu at gyflwynoch cais erbyn y dyddiad cau Ionawr 15 2017.

Os byddwch am wneud cais am gwrs israddedig rhan-amser, neu gwrs ôl-raddedig llawn-amser, dylech wneud cais uniongyrchol i'r Brifysgol drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Ffurflen Gais Uniongyrchol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu'n dymuno cael cymorth i gwblhau'r ffurflen, cysylltwch ag un o aelodau staff ein tîm derbyn

Dan

Nosweithiau agored ôl-raddedig

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais i Wrecsam i hyrwyddo'ch astudiaethau academaidd boed hynny ar lefel ôl-raddedig neu er mwyn gwella'ch cymwysterau proffesiynol, beth am fynychu un o'n nosweithiau agored a chael gwybod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael? 

Mae'r digwyddiadau cyfeillgar, llawn gwybodaeth hyn wedi eu hanelu'n benodol at astudio ar lefel ôl-raddedig a phroffesiynol, yn ogystal â nifer o gyrsiau rhan-amser sydd ar gael. 

Clirio Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top