GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Victoria O'Donnell

Uwch Ddarlithydd: BSc (Anrhydedd) Adsefydlu a Rheoli Anafiadau BSc (Anrhydedd) Ffisiotherapi

Staff Profile

Victoria O'Donnell

Ystafell: M407

ffôn:

+44 (0) 1978 29 3173

e-bost:

Victoria.O’Donnell@glyndwr.ac.uk

Yn y gorffennol mae Victoria wedi gweithio fel ffisiotherapydd i Sefydliad Chwaraeon Lloegr (EIS); gyda thimau chwaraeon rhyngwladol gan gynnwys Sboncen Lloegr, Sboncen Malaysia, Bocsio GB, Polo Dŵr GB; ac fel ymarferydd preifat mewn clinigau ffisiotherapi sy'n canolbwyntio ar athletwyr. Mae Victoria wedi teithio gyda thimau i ddigwyddiadau mawr gan gynnwys Gemau'r Gymanwlad, amrywiol Bencampwriaethau'r Byd, Pencampwriaethau Ewropeaidd a'r Gemau Ewropeaidd cyntaf.

BSc (Anrhydedd) Adsefydlu Chwaraeon

BSc (Anrhydedd) Ffisiotherapi

MSc Anafiadau Chwaraeon ac Adsefydlu

BSc (Anrhydedd) Adsefydlu a Rheoli Anafiadau

BSc (Anrhydedd) Ffisiotherapi

Anafiadau Cyhyrysgerbydol mewn Chwaraewyr Sboncen Rhyngwladol

 

Y cysylltiad rhwng biomecaneg rhedeg ac anafiadau cyhyrysgerbydol ymhlith rhedwyr

Top