GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Tom King

Darlithydd mewn Seicoleg Chwaraeon

Staff Profile

Tom King

Ystafell: M403

ffôn:

+44 (0) 1978 293436

e-bost:

tom.king@glyndwr.ac.uk

Mae Tom yn ddarlithydd ar y rhaglen BSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad, BSc Hyfforddi Pêl-droed a'r Arbenigwr Perfformiad a BSc Hyfforddi Chwaraeon ar gyfer Cyfranogiad a Datblygu Perfformiad.  Ei brif faes arbenigedd yw Seicoleg Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad.

Ar ôl cwblhau gradd BSc (Anrhydedd) mewn Seicoleg Chwaraeon, aeth Tom ymlaen i gwblhau gradd MSc mewn Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn 2011, ym Mhrifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn.

Yn dilyn cyfnod mewn addysg, aeth Tom ymlaen i gefnogi clybiau pêl-droed lleol gan gynnwys Clwb Pêl-droed Tref Amwythig a Chlwb Pêl-droed y Drenewydd, yn ogystal â chynorthwyo academïau golff lleol a oedd eisiau arweiniad seicolegol.

Yn 2016, cofrestrodd Tom ar gwrs i ennill Cymhwyster mewn Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff a sicrhau statws siartredig fel Seicolegydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Ers 2016, mae Tom wedi bod yn gweithio yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerlŷr, gan chwarae rôl hanfodol mewn darparu darpariaeth seicolegol i holl chwaraewyr yr academi. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Tom wedi darparu cefnogaeth i sgwadiau'r Cam Datblygiad Proffesiynol ac Uwch Gynghrair 2. Mae Tom hefyd yn gweithio fel ymgynghorydd yn y maes Golff Proffesiynol, ochr yn ochr â Winning Golf Mind, gan ddarparu ystod o wasanaethau seicolegol i Golffwyr y Daith Ewropeaidd ac amaturiaid élite.

Ymunodd Tom â'r tîm Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2018, ac mae'n gobeithio trosglwyddo ei brofiad mewn seicoleg chwaraeon cymhwysol a pherfformiad i raddedigion sydd eisiau dilyn gyrfa mewn chwaraeon, ymarfer corff a gweithgarwch corfforol.

 

 

BSc (Anrhydedd) Seicoleg Chwaraeon

MSc Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff

MBPsS – Aelod Graddedig o Gymdeithas Seicolegol Prydain

QSEP 2 - Hyfforddai

BSc (Anrhydedd) Hyfforddi Pêl-droed ac Arbenigwr Perfformiad

BSc (Anrhydedd) Hyfforddi Chwaraeon a Datblygu Perfformiad

BSc (Anrhydedd) Gwyddor Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad

 

 

FAW404 Seicoleg: FAW504 Seicoleg: Datblygu'r Unigolyn SPT507 Gweithgarwch Corfforol ac Iechyd: Gwella Perfformiad

FAW605 Rheoli a Datblygu Perfformiad Tîm

FAW606 Rheoli a Datblygu Potensial Tîm

Pennod yn Football Psychology: From Theory to Practice) (2018)

Hyfforddiant Pwysau

Meithrin Perthynas

Deallusrwydd Cyd-destunol

Proffilio Seicometrig

Top