GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Teresa Davies

Darlithydd mewn Nyrsio

Staff Profile

Teresa Davies

Ystafell: C16b

ffôn:

+44(0) 1978 293478

e-bost:

Teresa.davies@glyndwr.ac.uk

 • Ymchwil
 • Rwy’n nyrs gofrestredig ac rwyf wedi cael gyrfa amrywiol yn cynnwys gweithio fel nyrs ardal, nyrs Macmillan, nyrs rhyddhau cleifion a nyrs arbenigol mewn diabetes.

   

  Rwy’n hoff o redeg ac rwy’n aelod o glwb rhedeg bryniau. Llwyddais i gwblhau fy marathon cyntaf (ac olaf, yn ôl pob tebyg) yn 2018.

  Baglor Nyrsio (Anrh) 2006

  Modiwl Ffarmacoleg 2009

  Gwobr Practis Arbenigol Cymunedol mewn Nyrsio Ardal 2011

  Modiwl Hyfywedd Meinwe 2012

  Modiwl Diabetes 2014

  PGCPD 2016

  Rhagnodi’n Annibynnol 2018

  MSc mewn Gwyddorau Iechyd (wrthi’n ei gwblhau)

  Modiwl Rheoli Diabetes

  Modiwl Asesu Anghenion Cymhleth

  Modiwl Arloesi mewn Practis Cymunedol

  Modiwl Hanfodion Gofal Sylfaenol

   

  Rwy’n gweithio ochr yn ochr ag Alison Williams, sef arweinydd y rhaglen Nyrsio Ardal a Gofal Iechyd Sylfaenol.

  1.      Blood glucose Testing. GPN. 2018

  2.      Bereavement care – the role of the DN. JCN. 2011.

  3.      Caring for an intrathecal line in the community. JCN. 2010.

  The obesity epidemic. A holistic approach. JCN. 2008.

  Top