GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Simon Stewart

Pennaeth Academaidd, Gwyddorau Cymdeithasol ac Addysg

Staff Profile

Simon Stewart

Ystafell: K25

ffôn:

+44 (0) 1978 293464

e-bost:

s.stewart@glyndwr.ac.uk

Dros y 17 mlynedd diwethaf mae Simon wedi gweithio mewn ystod o asiantaethau sector preifat, statudol a gwirfoddol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ac mae ganddo brofiad yn gweithio'n rhyngwladol yn Ghana ac Israel.

Mae Simon yn dysgu ar nifer o fodiwlau gan gynnwys Deall yr Hunan ac Eraill; Datblygu Dysgu Seiliedig ar Faterion; Rheoli Ymarfer wedi'i Seilio ar Dystiolaeth; Sgiliau Creadigol ar gyfer Ymgysylltu a Phersbectifau Rhyngwladol.

Mae gan Simon gymhwyster gwaith ieuenctid proffesiynol JNC ac mae'n aelod ar gyfer ETS i Gymru. Ar hyn o bryd mae'n ymgymryd â'i doethuriaeth broffesiynol yn ei brif faes o ddiddordeb sef gwaith ieuenctid rhyngwladol a dysgu rhyngddiwylliannol.

JNC Gwaith Ieuenctid


Yn gwneud doethuriaeth ar hyn o bryd

Gwaith ieuenctid digidol, gwaith ieuenctid gwledig, menter gymdeithasol a datblygiad proffesiynol.

Top