GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Sara Hilton

Darlithydd Pêl-droed a Hyfforddi Gwyddoniaeth

Staff Profile

Sara Hilton

Ystafell: M403

ffôn:

+44 (0) 1978 293455

e-bost:

sara.hilton@glyndwr.ac.uk

Sara yw Arweinydd y rhaglen radd BSc (Anrhydedd) Hyfforddi Pêl-droed ac Arbenigwr Perfformiad, mae ei phrif faes yn canolbwyntio ar hyfforddi pêl-droed ac addysg hyfforddwyr.

Yn dilyn gyrfa lwyddiannus yn chwarae, a ddaeth i ben oherwydd anaf, dechreuodd Sara hyfforddi yn 2011. Er mwyn gwella ei gwybodaeth ym myd chwaraeon ac ymarfer corff, dechreuodd Sara astudio'r cwrs BSc (Anrhydedd) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff fel myfyriwr llawn amser yn 2013.

Yn 2017 cwblhaodd Sara'r Dystysgrif Ôl-radd mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus a thrwy hynny daeth yn Gymrawd Cyswllt i'r Academi Addysg Uwch. Ar hyn o bryd mae hi wrthi'n ymchwilio i'w meysydd o ddiddordeb.

O ran hyfforddi mae Sara wedi ennill llawer o brofiad mewn hyfforddi pêl-droed ar bob lefel, o bêl-droed ar lawr gwlad i dîm cenedlaethol y merched dan 15 oed. Mae Sara wedi gweithio fel hyfforddwr mewn Academïau Uwch Gynghrair Cymru ac wedi bod yn gyfarwyddwr Canolfan Perfformiad Merched Gogledd Ddwyrain Cymru a Chanolfan Perfformiad Merched Arfordir Gogledd Cymru, yn ogystal â hyfforddwr Rhanbarthol Gogledd Cymru. Ym mis Ebrill 2016, hyfforddodd Sara dîm cenedlaethol y merched dan 16 oed a mwynhaodd dymor fel Rheolwr Clwb Merched Crewe Alexandra, mae hi hefyd wedi hyfforddi o fewn Cynghrair Cymru Alliance.

Mae Sara yn parhau i weithio fel addysgwr hyfforddwyr lefel 1, lefel 2 a lefel 3 i Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) ac mae'n parhau i ddatblygu fel addysgwr o fewn llwybr addysg hyfforddwyr FAW. Mae hi hefyd yn ymgeisydd ar gyfer Trwydded A UEFA.

 

 

 

BSc (Anrhydedd) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch

Tystysgrif Ôl-radd mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus

BSc (Anrhydedd) Hyfforddi Pêl-droed ac Arbenigwr Hyfforddiant

BSc (Anrhydedd) Hyfforddi Chwaraeon ar gyfer Cyfranogiad a Datblygu Perfformiad

BSc (Anrhydedd) Gwyddor Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad

FAW301 Pêl-droed: Dechrau Hyfforddi

FAW405 Dadansoddi Techneg mewn Pêl-droed

FAW404 Seicoleg: Datblygu'r unigolyn

FAW506 Datblygu Sgiliau Ymarferwyr mewn Amgylchedd Pêl-droed

FAW602 Cynllunio ar gyfer Perfformiad

FAW605 Rheoli a Datblygu Potensial Tîm

Papur Cynhadledd- “Exploring the decision-making capabilities in experienced and novice football goalkeepers.” Morgan, D., Richards., P and Hilton, S. 4edd Cynhadledd Hyfforddi Ryngwladol (2017) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mentora Hyfforddwyr, Addysgu Hyfforddwyr, Menywod mewn Chwaraeon, Caffael Sgiliau, Gwneud Penderfyniadau a Deallusrwydd Emosiynol.

Top