GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Rebecca Reid

Cynorthwy-ydd addysgu graddedig

Staff Profile

Rebecca Reid

Ystafell: M2a

ffôn:

+44 (0) 1978 293177

e-bost:

Rebecca.Read@glyndwr.ac.uk

Rwyf wedi bod yn gynorthwyydd addysgu, yn gynorthwyydd gofal iechyd ac yn gydgysylltydd anghenion arbennig sy'n gweithio mewn ysgolion ledled Gogledd Cymru. Bydd gennyf nofel yn cael ei chyhoeddi yn 2019. Rwy’n mwynhau darllen a nofio.

Graddiais o Brifysgol Glyndwr yn Wrecsam gyda BSc seicoleg yn 2016 ac yn ddiweddarach astudiais ym Mhrifysgol Caer, lle yr wyf wedi cwblhau MSc mewn seicoleg teulu a phlentyn. Yr wyf bellach yn ôl ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn cymryd rhan mewn prosiect ymchwil parhaus yn ymchwilio i gerddoriaeth a chofio'r cof yn Dementia a thrigolion Alzheimer.

Yr wyf yn dysgu seicig lefel tri a phedwar, y modiwlau yw: lefel tri, cyflwyniad i ddulliau a dulliau theori mewn seicoleg, a lefel pedwar, sgiliau astudio ar gyfer seicoleg.

Fy niddordebau ymchwil yw seicoleg cerddoriaeth, clefyd Alzheimer, pryder cymdeithasol ac ymlyniad. Seicoleg crefydd

Ysbrydoliaeth, seicig a Chanolgarwch

Personoliaeth & lesiant

Top