GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Yr Athro Richard Picking

Athro Rhyngweithiad Dynol-Cyfrifiadurol

Staff Profile

Yr Athro Richard Picking

Ystafell: B122

ffôn:

+44 (0) 1978 293066

e-bost:

r.picking@glyndwr.ac.uk

Mae Richard Picking yn Ddarllenwr mewn Rhyngweithiad Dynol-Cyfrifiadurol a hefyd yn Gyfarwyddwr ar ARCLAB ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Cwblhaodd ei draethawd PhD yn 1996 mewn hypergyfryngau rhyngweithiol a dylunio amlgyfryngau, dan oruchwyliaeth yr Athro Cliff McKnight ym Mhrifysgol Loughborough. 

Mae’n arbenigo mewn dyluniadau rhyngwyneb y defnyddiwr a gwerthuso ar gyfer byw â chymorth, ac roedd yn ddylunydd arweiniol a rheolwr technegol ar gyfer y rhaglen FP6 a ariannwyd gan yr UE: ““Easyline+: Nwyddau Gwyn Uwch ar Gost Isel ar gyfer Bywyd Annibynnol Hirach i Bobl Hŷn”.

Mae ganddo brofiad eang o’r byd academaidd a diwydiant, ac wedi gweithio fel arbenigwr dylunio rhyngwyneb y defnyddiwr ar nifer o brosiectau mewn ystod eang o ddiwydiannau, megis peirianneg, logisteg, diogelwch, rheoli cynhyrchu, gofal iechyd, ac e-fasnach.

PhD, Hypergyfryngau rhyngweithiol a dylunio amlgyfryngau, Prifysgol Loughborough

Cyfrifiadura

Defnyddio dylunio rhyngwyneb a gwerthuso ar gyfer byw â chymorth

Top