GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Yr Arthro Iolo Madoc-Jones

Yr Athro in Social and Criminal Justice

Staff Profile

Yr Arthro Iolo Madoc-Jones

Ystafell: B110

ffôn:

+44 (0) 1978 293443

e-bost:

i.m.jones@glyndwr.ac.uk

Penodwyd Iolo Madoc-Jones yn Athro Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2018. Mae Iolo yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf a oedd, cyn dod  i weithio yn y Brifysgol,  yn Swyddog Prawf ac yna'n Uwch Swyddog Prawf.

Mae ganddo MSc mewn Gwyddoniaeth Ymddygiadol Fforensig ac roedd ei ddoethuriaeth (a ddyfarnwyd yn 2010) yn archwilio defnydd iaith Gymraeg yn y System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru. Rhwng 2004 a 2016, yn ogystal â gweithio yng Nglyndŵr, roedd yn Arolygydd Cyswllt i  Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi ac yn arolygu  darpariaeth i ddod i’r afael ag ymddygiad troseddol yn y gymuned (gwasanaethau prawf a timau trosseddwyr ifance) a charachardai.

Mae wedi cyhoeddi mewn ystod eang o gylchgronnau academaidd yn ymwnud a throsedddeg a gwaith cymdeithasol ac wedi cyflwyno ei waith mewn cynadleddau academaidd cenedlaethol a rhyngwladol. Bu ei ymchwil ddiweddaraf fel prif ymchwilydd ar werthusiad a ariennir gan Lywodraeth Cymru o wasanaethau a ddarperir i oedolion digartref sy'n gadael yr ystad ddiogel yng Nghymru. Yn ddiweddar, bu'n rhan o adolygiad o Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau Llywodraeth Cymru a gwerthusiad o'r darpariaethau i fynd i'r afael â digartrefedd yn Neddf Cymru (Tai) 2015. Ar hyn o bryd (2016-2021) mae yn ymwneud â gwerthusiad a ariennir gan y Loteri Fawr o ymyrraeth aml-lefel i hyrwyddo defnyddio alcohol iach ar draws y DU. Ef yw cynrychiolydd y Brifysgol ar fwrdd rheoli Canolfan Gymreig Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithasol ac yn eistedd ar Bwyllgor Ymchwil Moeseg y Brifysgol.

Mae meysydd Iolo o ddiddordeb academaidd yn cynnwys gwasanaethau prawf, carchardai, digartrefedd a chamddefnyddio sylweddau. Mae Iolo yn croesawu ymholiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno cynnal astudiaeth lefel doethur yn unrhyw un o'r meysydd hynny.

 

PhD (Prifysgol Cymru)

MSc (Prifysgol Lerpwl)

BA Econ (Anrh) (Prifysgol Manceinion)

CQSW (Prifysgol Bangor)

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Modiwlau:

Lefel 4: Cyflwyniad i Seicoleg Fforensig

Lefel 6:: Prosiect ymchwil; Gweithio Amlasiantaeth yn y System Cyfiawnder Troseddol

Lefel 7: Prosiect Ymchwil MA; Dulliau ymchwil Uwch

Seddon, JL., Wadd, S., Wells, E., Elliott, L., Madoc-Jones, I.,, & Breslin, J.(2019) Drink Wise, Age Well: Reducing alcohol-related harm among people over 50; study protocol. BMC Public Health

Madoc-Jones,I. Gorden,C., Hughes,C. Dubberley,S and Washington-Dyer,K (2019) Rethinking Homelessness Amongst Prison leavers European Journal of Probation issue Volume: 10 issue: 3, page(s): 215-231

Madoc-Jones,I, Lloyd-Jones,N and Owen,E. (2018) Assessing and Addressing Domestic Abuse by Ex-Armed Service Personnel. Probation Journal.Vol 65 (2) pp.201-218

Hughes,C. Madoc-Jones,I. Parry,O and Dubberley,S (2017) A place to call our own: On the geographical and social marginalisation of homeless people. Journal of Adult Protection. Vol 19 (3) pp.105-122

Madoc-Jones,I., Hughes,C., Williams,E and Turley,J. (2016) Big Prisons: Does Size Still Matter. The Prison Service Journal (lead article) No227 , pp4-11

Madoc-Jones,I., Parry,O. and Dubberley,S (2015) Dangerous conversations- a case study involving language. Equality, Diversity and Inclusion: An International journal Vol. 34 Iss: 5, pp.439 - 451

Dubberley,S., Madoc-Jones,I., Parry,O and Graham,K (2015) ‘Wake up Call’ Achieving Compliance with Youth Justice Orders. Probation Journal. Vol. 62(1) 7–19

Nordoff,J and Madoc-Jones,I (2014) Aiming Higher: More than ‘on the job’ training for residential child care workers. Journal of Residential Childcare. Vol 9, no 1 pp.42-57.

Madoc-Jones,I., Parry,O., and Jones, D.S. (2013) ‘The chip shop Welsh’: Aspects of Welsh speaking identity in Contemporary Wales’ Studies in Ethnicity and Nationalism Vol 13, No. 3 pp.394-411

Baker,S., Madoc-Jones,I., Parry,O., Warren,E., Perry,K., Roscoe,K and Mottershead, R. (2013) ‘More sinned against than sinning?  Perceptions about European migrants and crime’ Criminology and Criminal Justice 13 (3) pp 262-278

Madoc-Jones,I and Parry,O (2013) ‘It’s always English in the cop shop: Accounts of minority language use in the Criminal Justice System’. The Howard Journal of Criminal Justice Vol 52 No 1. pp. 91–107

Madoc-Jones,I Parry,O and Hughes,C (2012) ‘Minority Language Non-Use in Service Settings: What we know, how we know it and what we might not know’. Current Issues in Language Planning Volume 13, Issue 3 pp 249-262

Madoc-Jones,I and Parry,O(2012)Damned if you do, damned if you don’t: Exploring uptake of Minority language services’. International Journal of the Sociology of Language Issue: 215 pp. 191 – 208.

Diddordebau cyfredol ymchwil ac addysgu Iolo yw defnydd iaith yn y system cyfiawnder troseddol, gweithio aml-asiantaeth ac archwilio'r mewnwelediadau gall dulliau dadansoddol gynnig i archwiliad troseddegol.

Top