GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Paul Green

Technegydd Arddangoswr Peirianneg Fecanyddol/Dysgu rhan-amser

Staff Profile

Paul Green

Ystafell: E7

ffôn:

+44 (0)1978 293566

e-bost:

Paul.Green@glyndwr.ac.uk

Mae Paul wedi gweithio i gwmnïau amrywiol gan gynnwys British Aerospace fel Melinydd, Tyllwr, Driliwr, Rheolaeth Rifiadol Gyfrifiadurol (C.N.C.) Gosodwr/Gweithredwr/Rhaglennydd

Mae Paul hefyd wedi gweithio gyda UK Skills yn cynorthwyo tîm y DU yn nigwyddiad Llundain 2011 a chynorthwyo gwledydd o amgylch y byd (China) a ddaeth i’r digwyddiad am y tro cyntaf. Rheolwr tîm Troi CNC, gan gynnwys  gweithio gyda’r cystadleuydd o gwmni Rolls Roycs.

Enillodd ei dystysgrif TAR yn Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWI) gan weithio hefyd gyda chwmnïau o’r tu allan oedd angen hyfforddiant arbenigol ar gyfer eu staff.

Bu Paul yn swyddog Nofio i Gymru, mae’n darllen, yn garddio ac yn cynnal a chadw ceir, ac mae ganddo docyn tymor ar gyfer tîm pêl-droed Lerpwl.  

Tystysgrif mewn Addysg (Addysg a Hyfforddiant ôl-orfodol)

Cwblhaodd Paul Dystysgrif mewn Hyfforddiant a Datblygu yn Ysgol Fusnes Wolverhampton. Mae’n Gymrawd i’r Sefydliad Personél a Datblygu.

Tystysgrif Hyfforddiant mewn Rheoliadau Olwynion Garw 1970.

Tystysgrif Hyfforddiant mewn Technegau Hyfforddi.

Mae Paul yn ddeiliad D32/D33 a D34 gan y Corff Arweiniol dros Hyfforddi a Datblygu (TDLB), sef y Dyfarniadau Asesu erbyn hyn (A awards)

Cwrs Hyfforddiant Dysgu City &  Guilds 7307 Camau 1 a 2.

Sgiliau gweithdy o Felino/Troi CNC i sgiliau ymarferol a pheiriannu.

Top