GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Nikki Lloyd-Jones

Uwch-ddarlithydd

Staff Profile

Nikki Lloyd-Jones

Ystafell: C20

ffôn:

+44 (0)1978 293691

e-bost:

n.lloydjones@glyndwr.ac.uk

Mae Nikki yn mwynhau beicio mynydd, cerdded yn y mynyddoedd, llyfrau da, gwin da, bwyd da a chwmni da.

RGN, BSc(Anrh) Iechyd, MSc Addysg Broffesiynol PhD

BSc (Anrh) Iechyd a Lles

Ymchwil lefel 7 ac 8, Barn a Moeseg Broffesiynol

Fy niddordeb pennaf yw deall dylanwadau ar benderfyniadau mewn ymarfer pob dydd. Yn gyfarwydd gyda gwaith Gadamer a’i ymholiad hermeniwteg, mae gen i ddiddordeb hefyd yng ngweithiau Martha Nussbaum a’i chyfeiriad at gyfiawnder naratif a chymdeithasol.  Yn ddiweddar bûm yn goruchwylio’r gwaith o gwblhau prosiect yn archwilio llywodraethu ymchwil y GIG ac fe gefais lwyddiant hefyd gyda grant NICSHR i gefnog i PhD yn defnyddio ethno-fethodoleg Garfinkel i archwilio penderfynu a gofal dementia.

Top