GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Nathan Roberts

Uwch-ddarlithydd mewn Cyfrifiadura

Staff Profile

Nathan Roberts

Ystafell: B128b

ffôn:

+44 (0)1978 293219

e-bost:

n.j.roberts@glyndwr.ac.uk

Cyn dechrau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, roedd fy ngwaith pennaf yn ymwneud â chreu amgylcheddau efelychu ar gyfer sefydliadau arbenigol, fel yr Heddlu, y Sector Iechyd, y Swyddfa Gartref a chyrff ariannol mawr. Roeddwn yn arwain ar sawl prosiect gan gyd-weithio gyda datblygwyr gemau oedd yn datblygu gemau efelychu arbenigol i ddarparu hyfforddiant pwrpasol gan ddefnyddio technolegau newydd. Fy rôl yn y sefydliadau yma oedd canolbwyntio  ar ddatblygu systemau a rhaglennu Unit (Peiriant Gêm 3D) a datblygu cynnwys. Mae SCRUM (methodoleg) hefyd wedi chwarae rôl bwysig iawn drwy fy ngyrfa a hefyd felly fy ngwybodaeth o raffigwaith 3D a chynnwys digidol sydd wedi bod o ddiddordeb mawr imi gydol fy ngyrfa.
Mae geni i ddiddordeb mawr iawn yn natblygiad technoleg, a Thechnoleg Ymgolli yn benodol, o ran yr addasiadau a’r gwelliannau y mae technoleg yn ei gynnig wrth iddo arallgyfeirio, a’r modd y mae’n integreiddio fwyfwy i’n cymdeithas.
Yn addysgwr, gan ddod i fyd addysg gyda phrofiad o fyd diwydiant, rydw i’n gwerthfawrogi’r treiddgarwch y mae technoleg yn ei gynnig, a sut mae modd ei ddefnyddio i siapio’r dyfodol.

Prifysgol Cymru: BSc Cyfrifiadura 

Peilot Dronau Masnachol Cofrestredig gyda’r Awdurdod Hedfan Sifil (CAA)

Wrthi’n astudio ar gyfer PhD

BSc Dylunio Gemau a Mentergarwch

BSc Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

MSc Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

 

COM405 Egwyddorion y Cyfryngau Digidol

COM433 Methodolegau Datblygu Ystwyth

COM505 3D Modelu ac Animeiddio

COM522 Technoleg Gemau Difrifol

COM529 Dylunio Prosiect Grŵp

COM605 Prosiect

COM632 Modelu ac Animeiddio 3D Uwch

COM728 3D Dylunio ac Optimeiddio

Richards, P. Roberts, D. Britton, M and Roberts, N. (2017) The exploration of Body-Worn Video to accelerate the decision-making skills of Police Officers within an experiential learning environment. DOI10.1093/police/pax017

Roberts, D. Mason, J. Williams, E. Roberts, N. (2016) Promoting empathy through immersive learning. Journal of Nursing Education and Practice. DOI10.5430/jnep.v6n8p1

Roberts D and Roberts N.J. (2015) Neurodiversity and fostering creativity through assessment: Issues for computing students in Higher Educational Sciences

Weinel, J. Cunningham, S. Roberts, N.J.  Roberts, S. Griffiths, D. (2015) A Pilot Study Regarding Biofeedback-Driven Visual Effects in a Computer Game

Weinel, J. Cunningham, S. Roberts, N.J.  Roberts, S. Griffiths, D. (2015) EEG as a Controller for Psychedelic Visual Music in an Immersive Dome Environment,

Roberts, N.J. Roberts, D. (2014) Clinical simulation: Dare we venture into the uncanny valley?, Nurse Education in Practice

Roberts, D.  Roberts, N.J. (2014) Maximising sensory learning through immersive education. Royal College of Nursing

Cymhwyso penderfynu ymaddasol o ran sgiliau meddal mewn amgylcheddau efelychu/chwarae ymgolli gyda chwaraewyr lluosog, ac yn eu plith...

  • Technoleg Ymgolli (Rhith-wrionedd/VR, Realaeth Gymysg, Realiti Estynedig/AR)
  • Peiriannau Gemau
  • Deallusrwydd Emosiwn Artiffisial
  • Cipio ac Optimeiddio 3D
  • Datblygu Dronau
  • Methodolegau (SCRUM)
Top