GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Natalie Roch

Arweinydd Rhaglen Seicoleg ar gyfer Israddedigion; Uwch-ddarlithydd mewn Seicoleg

Staff Profile

Natalie Roch

Ystafell: M302

ffôn:

+44 (0)1978 293556

e-bost:

natalie.roch@glyndwr.ac.uk

Enillodd Natalie ei gradd gyntaf mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Cymru, Bangor yn 2008, gan aros ym Mhrifysgol Bangor i gwblhau ei MSc mewn Ymchwil Seicolegol yn 2010, yn ogystal ag ennill PhD mewn Niwrowyddoniaeth Wybyddol Ddatblygol a Dwyieithrwydd yn 2015.

Yn 2016 symudodd Natalie i Brifysgol Glyndwr i fod yn Dechnegydd ar adran, ac yn y rôl yna mae’n darparu cymorth i staff a myfyrwyr gyda’u hymchwil, gan gynnwys cymorth gyda Thraethodau.

Yn 2017, daeth Natalie yn ddarlithydd yn yr Adran Seicoleg, gyda chyfrifoldeb dros Seicoleg Fiolegol.

Yn 2018, daeth Natalie yn Arweinydd Rhaglenni Israddedigion oddi mewn i’r Adran Seicoleg.

BSc MSc PhD PGCPD FHEA

Niwrowyddoniaeth Wybyddol, Niwrowyddoniaeth Wybyddol Datblygiadol a Dwyieithrwydd.

Top