GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Madi Ruby

Deon Cydymaith, Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol & Bywyd

Staff Profile

Madi Ruby

Ystafell: K5

ffôn:

+44 (0)1978 294433

e-bost:

m.ruby@glyndwr.ac.uk

Mae Madi Ruby yn Ddeon Gydymaith y Gyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd. Mae hi'n rheoli'r adrannau nyrsio a phroffesiynau iechyd yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys therapi galwedigaethol a chwnsela. Yn ogystal mae rôl Madi'n cynnwys cyfrifoldeb am bartneriaethau, menter a chyflogadwyedd.

Cyn cael ei dyrchafu i Ddeon Cydymaith, roedd Madi'n Arweinydd Rhaglen ar gyfer y Diploma Cwnsela a'r BSc Cwnsela Plant a Phobl Ifanc a BSc Cwnsela Oedolion atodol. Mae hi'n dal i fod yn uwch ddarlithydd yng Nghwnsela ac yn Gwnsler/seicotherapydd Achrededig.

Cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2012, gweithiodd Madi ym Mhrifysgol Caer a Walford a Choleg Gogledd Swydd Amwythig. Roedd hi hefyd yn gwnsler mewn meddygfa yn Swydd Amwythig yn ogystal â rhedeg ymarfer preifat cwnsela/seicotherapi fach.

Magwyd Madi yng Ngogledd Cymru cyn symud i Lundain i astudio ym Mhrifysgol Llundain, Holloway. Cafodd yrfa yng ngyrfaoedd TG rhyngwladol megis Sun microsystems a Microsoft. Rheolodd perthnasau strategol gyda ffocws ar ddatblygu atebion ar gyfer amryw o sectorau marchnad. Roedd y rhain yn cynnwys iechyd/GIC, manwerthu, cyllid, e-fasnach a llywodraeth.

Ail-hyfforddodd fel cwnsler ac addysgwr yn ystod toriad gyrfa i fagu teulu wedi penderfynu symud adref. Mae Madi wrth ei bodd yn gallu cyfrannu tuag at addysg pobl Gogledd Cymru a siroedd y ffin, yn ogystal â'r rhai hynny sy'n teithio o bellach ar gyfer y buddiannau mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a'r ardal leol yn cynnig.

Aelod Cofrestredig MBACP 

PGCE (Dysgu Gydol Oes – Arbenigedd Hyfforddiant Cwnsler) Prifysgol Staffordshire 2012

MA Cwnsela Clinigol (Teilyngdod) Prifysgol Caer 2011

Diploma Olradd mewn Cwnsela (Teilyngdod) Prifysgol Caer 2010

BA (Anrh) Saesneg (Prifysgol Llundain Holloway Brenhinol (1994)

 

Yn ymgymryd PhD mewn Ymchwil, Gwerthusiad a Mwyhad Addysg Uwch, Prifysgol Lancaster. 

Dip HE Cwnsela

Mae Madi'n dysgu agweddau damcaniaethol ac ymarferol cwnsela. Ei harbenigedd yw damcaniaeth ac ymarfer y dull person-ganolog seiliedig ar brofiad i gwnsela, ymarfer proffesiynol a moesgar ac iselder. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn niwrowyddoniaeth seicotherapi/cwnsela.

Mae Madi hefyd yn oruchwyliwr ymchwil traethodau hir. 

Ruby, M. (2015). Book Review: "Counselling for depression: A Person-centred and Experiential Approach to Practice, by Pete Sanders and Andy Hill, Llundain, DU: Sage, 240 tud., £22.99 (paperback), 2014, ISBN 978-1-4462-7901-1" Counselling and Psychotherapy Research · 

 

Ruby, M. (2011). What does neuroscience offer us in understanding cognitive therapy and person-centred therapy for depression? A realist synthesis review.http://hdl.handle.net/10034/216691

Gellir hefyd ei ddarganfod ym mas data BACP 

 

Therapy Today (2010) Response to ‘Ethical Dilemmas’ 21:10 Rhagfyr

Ruby,M. (2009).My First Client. BACP Student Pages. http://www.bacp.co.uk/student/myfirstclient.php

 

 

Awduriaeth wedi'i gomisiynu:

Ruby, M (2017) Good Practice in Action 066: Commonly Asked Questions Resource: What do we mean by records and record keeping? BACP  (dan adolygiad).

 

Adolygiad Cyfoedion:

Adolygydd cyfoedion ar gyfer The British Journal of Guidance and Counselling.

Adolygydd cyfoedion ar gyfer Counselling & Psychotherapy Research.

Adolygydd cyn-cyhoeddiad ar gyfer SAGE publications.

Adolygydd cyfoedion ar gyfer Department of Health & BACP ‘Counselling MindEd’.

 

BACP Expert Reference Group (BACP Professional Standards):

Telephone and E-Counselling

Training Curriculum: A research based-Based curriculum framework for

telephone and e-counselling.

Telephone and e-counselling training the trainers

 

Safleoedd proffesiynol eraill:

 

Cyn-aelod BACP PEaQSC (Professional ethics and Quality Standards Committee).

 

Rhan o 'Banc Awduron' BACP ar gyfer datblygu adnoddau arfer da. 

 
 
 

Addysg uwch a newid.

Agweddau real tuag at ymchwil.

Prosesau gwybyddol ac affeithiol mewn dysgu a newid.

Datblygu cymhwysedd mewn cynghorwyr dan hyfforddiant.

Niwrowyddoniaeth cwnsela a seicotherapi.

Agweddau amlblwyfol i gwnsela/seicotherapi.

Top