GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Liz Sheen

Arweinydd Rhaglen, Astudiaethau Plentyndod

Staff Profile

Liz Sheen

Ystafell: M3

ffôn:

+44 (0)1978 293326

e-bost:

e.sheen@glyndwr.ac.uk

Liz Sheen yw arweinydd rhaglen Astudiaethau Plentyndod. Cyn ymuno â'r tîm Plentyndod a Theuluoedd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, hyfforddodd Liz fel athrawes ysgol gynradd a gweithiodd dramor yn Addysg Uwch ac mewn safleoedd hyfforddiant gyda dysgwyr sy'n oedolion.

Mwyaf diweddar gweithiodd Liz mewn safle datblygiad/cefnogaeth i'r Gymdeithas Gwarchod Plant Cenedlaethol. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae Liz yn gweithio tuag at gefnogi ymarferwyr gofal plant a myfyrwyr llai traddodiadol i gael mynediad i addysg uwch gan gynnwys mynediad i raglen e-ddysgu wedi'i gefnogi'n llawn.

Mae ganddi BEd (Anrh) yn Addysg Gynradd, MA yn Ieithyddiaeth Gymhwysol, a Diploma AP yn Hyfforddiant a Datblygiad Oedolion a mwyaf diweddar Dystysgrif Olradd mewn e-ddysgu.

Ffocws ei hymchwil PhD yw canfyddiadau ymarferwyr tuag at ddefnydd technoleg gyda'r tan 5.

 

BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod

FdA Astudiaethau Plentyndod

Top