GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Liz Sheen

Arweinydd Rhaglen, Astudiaethau Plentyndod

Staff Profile

Liz Sheen

Ystafell: M3

ffôn:

+44 (0)1978 293326

e-bost:

e.sheen@glyndwr.ac.uk

Liz Sheen yw arweinydd rhaglen Astudiaethau Plentyndod. Cyn ymuno â'r tîm Plentyndod a Theuluoedd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, hyfforddodd Liz fel athrawes ysgol gynradd a gweithiodd dramor yn Addysg Uwch ac mewn safleoedd hyfforddiant gyda dysgwyr sy'n oedolion.

Mwyaf diweddar gweithiodd Liz mewn safle datblygiad/cefnogaeth i'r Gymdeithas Gwarchod Plant Cenedlaethol. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae Liz yn gweithio tuag at gefnogi ymarferwyr gofal plant a myfyrwyr llai traddodiadol i gael mynediad i addysg uwch gan gynnwys mynediad i raglen e-ddysgu wedi'i gefnogi'n llawn.

Mae ganddi BEd (Anrh) yn Addysg Gynradd, MA yn Ieithyddiaeth Gymhwysol, a Diploma AP yn Hyfforddiant a Datblygiad Oedolion a mwyaf diweddar Dystysgrif Olradd mewn e-ddysgu.

Ffocws ei hymchwil PhD yw canfyddiadau ymarferwyr tuag at ddefnydd technoleg gyda'r tan 5.

 

BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod

FdA Astudiaethau Plentyndod

Top