GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Libby Gaskell

Arweinydd y rhaglen i raddedigion seicoleg; Uwch ddarlithydd

Staff Profile

Libby Gaskell

Ystafell: M302

ffôn:

+44 (0)1978 293934

e-bost:

libby.gaskell@glyndwr.ac.uk

Mae Libby wedi bod yn fyfyriwr Prifysgol Glyndŵr, ar ôl cwblhau ei gradd BSc seicoleg yma. Ar ôl cwblhau ei gradd israddedig mewn seicoleg, aeth Libby ymlaen i gwblhau ei doethuriaeth mewn seicoleg cwnsela ym Mhrifysgol Wolverhampton, ac mae'n seicolegydd ymarferwr cymwys. Mae Libby wedi cael hyfforddiant ychwanegol mewn amrywiol feysydd, megis therapi ymddygiad tafodieithol, rhianta therapiwtig, ac asesu awtistiaeth.

Yn academaidd, yn ogystal â gweithio ym Mhrifysgol Glyndwr, mae Libby hefyd wedi dysgu myfyrwyr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Keele. Mae gan Libby brofiad o gefnogi pobl yn y GIG, cwmnïau preifat, elusennau, ac awdurdod lleol. Ar hyn o bryd mae Libby yn gweithio rhan o'i hwythnos fel seicolegydd yn cefnogi plant a phobl ifanc ar gyfer cwmni preifat ac mewn practis preifat, ynghyd â'i rôl ym Mhrifysgol Glyndŵr. 

BSc Psychology, DCounsPsych, CPsychol

Modiwlau ar y radd BSc seicoleg, a datblygu a chynnal cyrsiau seicoleg ôl-raddedig

Beardon, L. & Gaskell, L. (2017). Awtistiaeth, anabledd dysgu, a'r system cyfiawnder troseddol. Yn D. Milton & N. Martin (golygyddion), awtistiaeth ac anabledd deallusol mewn oedolion (Cyfrol 2). Cyhoeddi Pabion   

Mynediad at gymorth therapiwtig i droseddwyr; plant sy'n derbyn gofal; ymlyniad cymorth preswyl i blant sy'n derbyn gofal.

Top