GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Karen Washington Dyer

Darlithydd

Staff Profile

Karen Washington Dyer

Ystafell: B27

ffôn:

+44 (0) 1978 293212

e-bost:

K.Washington-Dyer@glyndwr.ac.uk

Cychwynnais fy ngyrfa gyda gwasanaeth ieuenctid Wrecsam cyn dod yn fyfyriwr aeddfed llawn amser ar y cwrs rwyf nawr yn darlithio arni.

Ar ôl cwblhau fy ngradd, es ymlaen i gwblhau astudiaeth olradd pellach a chefais fy PhD 'New’ terrorism and the implications for perceptions of Islam among different faith groups: A qualitative study yn 2016.

 

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

PhD

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Astudio yn Addysg Uwch

Trosedd, cymdeithas a pholisi cymdeithasol 

Troseddau a Throseddwyr Arwyddol

Gwahaniaeth cymdeithasol ac anghydraddoldeb 

Trosedd mewn cymdeithas gyfoes 

Rheolaeth, Cyfiawnder a Chosb 

Terfysgaeth

Goruchwyliaeth ymchwil

 

MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Y Perygl Terfysgaeth a'i ganlyniadau 

Hughes, C., Madoc-Jones, I., Washington-Dyer, K and Dubberley, S (2015) Encouraging Signs: A Qualitative Evaluation of Review and Congratulate Panels in the Wrexham Youth Justice Team.

 

Madoc-Jones, I., Hughes, C., Dubberley, S., Gorden, C., Washington-Dyer, K., Wilson, F., Lockwood, Ahmed, A., and Wilding, M. (2017) Evaluation of Homelessness Services Provided to Adults Leaving the Secure Estate. Welsh Government Contract Number: C200/2016/2017 (£69,197; 2017-2018)

Terfysgaeth, trosedd casineb, saethu torfol, canfyddiadau o ieuenctid.

Top