GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years

Karen Washington Dyer

Darlithydd

Staff Profile

Karen Washington Dyer

Ystafell: B27

ffôn:

+44 (0) 1978 293212

e-bost:

K.Washington-Dyer@glyndwr.ac.uk

Cychwynnais fy ngyrfa gyda gwasanaeth ieuenctid Wrecsam cyn dod yn fyfyriwr aeddfed llawn amser ar y cwrs rwyf nawr yn darlithio arni.

Ar ôl cwblhau fy ngradd, es ymlaen i gwblhau astudiaeth olradd pellach a chefais fy PhD 'New’ terrorism and the implications for perceptions of Islam among different faith groups: A qualitative study yn 2016.

 

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

PhD

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Astudio yn Addysg Uwch

Trosedd, cymdeithas a pholisi cymdeithasol 

Troseddau a Throseddwyr Arwyddol

Gwahaniaeth cymdeithasol ac anghydraddoldeb 

Trosedd mewn cymdeithas gyfoes 

Rheolaeth, Cyfiawnder a Chosb 

Terfysgaeth

Goruchwyliaeth ymchwil

 

MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Y Perygl Terfysgaeth a'i ganlyniadau 

Hughes, C., Madoc-Jones, I., Washington-Dyer, K and Dubberley, S (2015) Encouraging Signs: A Qualitative Evaluation of Review and Congratulate Panels in the Wrexham Youth Justice Team.

 

Madoc-Jones, I., Hughes, C., Dubberley, S., Gorden, C., Washington-Dyer, K., Wilson, F., Lockwood, Ahmed, A., and Wilding, M. (2017) Evaluation of Homelessness Services Provided to Adults Leaving the Secure Estate. Welsh Government Contract Number: C200/2016/2017 (£69,197; 2017-2018)

Terfysgaeth, trosedd casineb, saethu torfol, canfyddiadau o ieuenctid.

Top