GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Josh Payne

Darlithydd (Seicoleg Gwybyddol)

Staff Profile

Josh Payne

Ystafell: M308

ffôn:

+44 (0)1978 294400

e-bost:

Joshua.payne@glyndwr.ac.uk

Ymunodd Josh â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2018 fel darlithydd mewn Seicoleg Wybyddol ar ôl naw mlynedd ym Mhrifysgol Bangor. Yno cafodd radd mewn Seicoleg gyda Datblygiad Plant ac Iaith cyn symud ymlaen i gwblhau astudiaethau yn nwyieithrwydd gan gynnwys MSc yn Ymchwil Seicolegol gyda chyflwyniad PhD i ddod yn 2019.

Prif faes astudiaeth Josh yw Niwrowyddoniaeth Gwybyddol gyda diddordeb arbennig mewn prosesu iaith, dysgu geirfa a dwyieithrwydd a diddordebau mwy cyffredinol mewn cyflyrau niwroddirywiol a strôc. Mae gan Josh hefyd ddiddordeb mewn addysg ac mae'n gweithio ar brosiect ariennir gan GwE i ddatblygu teclyn gosod targedau CA4 newydd ar gyfer Llywodraeth Cymru fel aelod o'r Sefydliad Cydweithredol dros Ymchwil, Arloesedd ac Effaith Addysg, Prifysgol Bangor.

Mae Josh hefyd yn chwarae'r gitâr bas ac yn gwneud tarten meringue lemwn gwych.

BSc (Anrh) Seicoleg gyda Datblygiad Plant ac Iaith 

MSc Ymchwil Seicolegol 

PhD Dwyieithrwydd (cyflwyniad i ddod)

BSc (Anrh) Seicoleg

PSY408: Cyflwyniad i Ddyluniad Ymchwil 

PSY504: Seicoleg Ymwybyddol 

PSY508: Dyluniad Ymchwil Uwch 

PSY615: Seicoleg Crefydd 

Payne, J. S. & Tainturier, M-J. (2018). tDCS Facilitation of Picture Naming: Item-specific, task general, or neither? Frontiers in Neuroscience12, Article 549.  

ap Gruffudd, G. S., Spencer, L. H., Payne, J. S., Wilde, A., Watkins, R., Jones, S. W., … O’Connor, B (2017). REAP: Rethinking Educational Attainment and Poverty – in Rural Wales (Commissioned Report). ISBN: 978-1-84220-168-8.

Prosesu iaith, dwyieithrwydd, cyflyrau niwroddirywiol, addysg, dulliau ystadegol uwch.

Top