GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

John Worden

Deon Cydymaith, Cyfadran Cyfadran Celfyddydau, Gwyddoniaeth & Thechnoleg, Prif Ddarlithydd Cyfrifiadura

Staff Profile

John Worden

Ystafell: C101a

ffôn:

+44 (0) 1978 293217

e-bost:

j.worden@glyndwr.ac.uk

John Worden yw'r Arweinydd Rhaglen Isradd ar gyfer Cyfrifiadura a'r Prif Ddarlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Cyn ei yrfa academaidd roedd ganddo fwy na 15 mlynedd o brofiad diwydiannol i fyny at lefel rheolaeth uwch yn gweithio i'r sectorau cyhoeddus a phreifat mewn amryw o safleoedd ym maes cyfrifiadura a thechnoleg gwybodaeth.

Drwy ei ymglymiad parhaus gyda'r diwydiant, mae John wedi hybu'r cynllun rhannu gwybodaeth y brifysgol (Knowledge Transfer Partnership) ac mae'n parhau i weithio gyda chwmnïau sydd eisiau ymgysylltu a, a buddio o, gwybodaeth ymchwil ac arbenigedd yr adran gyfrifiadura.

BSc

MSc

MBCS

Mae John yn cyflwyno modiwlau ôl-radd ac isradd.

Mae'n arbenigo yn addysgu:

Datblygiad Cymhwysiad

Methodolegau Hyblyg

Rheolaeth Prosiect

Cymwysiadau Gweinydd Cleient

Systemau Bas Data

Rhyngweithiad Dynol Cyfrifiadurol

Gwasanaethau XML

Systemau Bas Data Dosbarthedig

Strwythurau data a thrawsffurfiadau data

Mae diddordebau ymchwil yn cynnwys dadansoddiad, dyluniad pensaerniol a datblygiad systemau gwybodaeth, integreiddiad systemau, estyniadau cynyrch meddalwedd presennol, datblygiad meddalwedd gan gynnwys cymhwysiadau dosbarthedig a chymhwysiadau mewnblanedig a thechnolegau cysylltiedig.

Top