GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Joanne Turley

Darlithydd yn Seicoleg Cymdeithasol

Staff Profile

Joanne Turley

Ystafell: M307

ffôn:

+44 (0) 1978 293943

e-bost:

j.turley@glyndwr.ac.uk

Mae Jo wedi bod ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ers 2009, yn cychwyn fel myfyriwr (2009-12) ac yna'n symud ymlaen i fod yn gymhorthydd ymchwil o 2012-13.

Yn dilyn hyn dechreuodd Jo astudio ar gyfer ei PhD. Wrth ochr ei PhD gweithiodd Jo i'r adran seicoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam fel Cymhorthydd Addysgu Graddedig o 2013-16 a chwblhaodd ei PGCPD. Arweiniodd y cymhwyster hwn i Jo ddod yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Mae Jo wedi gweithio fel darlithydd sesiynol o fewn yr adran seicoleg a daeth yn ddarlithydd seicoleg llawn amser yn 2016.

2016   PGCPD, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

2013   (Ar waith) PhD (Seicoleg)

2012   BSc (Anrh), Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

2009   Diploma Damcaniaeth ac Ymarfer Cwnsela 

2006   Tystysgrif Sgiliau Cwnsela, Rhwydwaith Coleg Agored 

2013   Aelod y Gymdetihas Seciolegol Prydening

2016   Cymrawd Academi Addysg Uwch

 BSc (Anrh) Seicoleg

  • PSY410 - Cyflwyniad i Ddadansoddi Data
  • PSY607 – Seicoleg Clinigol
  • PSY613 – Dysgu'n Seiliedig ar Waith
  • PSY617 -  Seicoleg Cymdeithasol
  • PSY618 – Dysgu a Drafodwyd

Turley, J., Lewis, C. A., Musharraf, S., & Breslin, M. J. (2018). Psychometric properties of three measures of “Facebook engagement and/or addiction” among a sample of Pakistani students. International Journal of Mental Health and Addiction.

 

Madoc-Jones, I., Williams, E., Hughes, C., & Turley, J. (2016). Prison building “Does size matter? A re-assessment. Prison Service Journal, (227), 4-10.

Robbins, M., & Turley, J. (2016). Psychological type of person-centred counsellors. Psychological Reports. 118(1), 128-138.

 

Roberts, D., Hibberd, P., Lewis, C. A., & Turley, J. (2014). Developing quality care metrics for community clinical nurse specialists in rural Wales, British Journal of Clinical Nursing, 19(12), 601-617.

 

 Turley, J., Baker, S. A., & Lewis, C. A. (2014). Expectations and levels of understanding when using mobile phones among 9-11 year olds in Wales, UK. Pastoral Care in Education, 32(3),208-217.

Seicoleg gymdeithasol - Plant a chyfathrebiad digidol

Rwyf yn gwneud fy PhD yn yr ardal yma a fy prif ffocws yw’r effaith seicolegol mae cyfathrebiad digidol yn ei gael ar blant ysgol gynradd. Mae ymchwil yn dangos bod rhan fwyaf o blant yn cyfathrebu'n ddigidol drwy neges destun, ffôn symudol neu sgwrs ar-lein, ond does dim llawer o ymchwil ar sut mae hyn yn effeithio eu hunan-barch, hunan effeithiolrwydd a llesiant goddrychol.

Top