GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Jane Richardson

Deon Cydymaith, Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg; Prif Ddarlithydd Astudiaethau Tai, Yr Amgylchedd Adeiledig

Staff Profile

Jane Richardson

Ystafell: B51

ffôn:

+44(0)1978 293098

e-bost:

j.richardson@glyndwr.ac.uk

Yn dilyn gyrfa gynnar yn rheolaeth a datblygiad tai gweithiodd Jane fel cydymaith ymchwil i Brifysgol Caerdydd ac yna fel darlithydd Tai a Chynllunio ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl cyn dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam fel arweinydd rhaglen astudiaethau tai.

Mae hi'n cynnal cyswllt gydag ymarfer fel cyfarwyddwr anweithredol Cymdeithas Dai. Mae ganddi gyswllt clos gyda'i chorff proffesiynol y Sefydliad Tai Siartredig ac wedi gwasanaethu fel Cadeirydd Pwyllgor Cymru yn ogystal â'r Swyddog Aelodaeth ac Addysg.

BA Anrh Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Diploma Ôl-radd mewn Tai

MSc Astudiaethau Rhyngbroffesiynol

Cymrawd y Sefydliad Tai Siartredig

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

Polisi, Cyllid a Chyfraith Tai

Darpariaeth Gwasanaeth Dai

Dysgu'n Seiliedig ar Waith

Astudiaethau rhyng-broffesiynol

Ymchwil

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Richardson, Jane, David Cheesbrough & Colin Stuhlfelder (December 2013) Review of Corwen Community Facilities, Corwen Community Council, Corwen.

Stuhlfelder, CR, Richardson, J, Cheesbrough,D, (June 2011) Update of Housing Need, demand and Affordability in Denbighshire, Denbighshire County Council

Home Truths the Theory and Reality of Working Together. CIH March 2004.

Gweithredu Polisi

Datblygiad Gweithio Traws Fudiad. Mae Jane yn cwblhau Doethuriaeth Broffesiynol sy'n archwilio datblygiad dull sengl i ddyrannu tai.

Top