GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Jackie Raven

Arweinydd Rhaglen Dros Dro - Cwnsela

Staff Profile

Jackie Raven

Ystafell: K207

ffôn:

+44 (0)1978 293060

e-bost:

j.raven@glyndwr.ac.uk

Mae Jackie Raven yn seicotherapydd wedi cofrestru gyda'r UKCP sydd a MA mewn Seicotherapi Cymhorthydd Dysgu a diploma ôl-radd mewn addysg. Mae hi'n gweithio rhan amser yn y brifysgol ac yn cyflwyno darlithoedd ar y rhaglen Gofal Plant Therapiwtig yn ogystal â'r cyrsiau Cwnsela a Seicotherapi.

Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad yn y maes, wedi gweithio fel ymarferwr, hyfforddwr a goruchwyliwr yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae hi wedi gweithio i GIC mewn lleoliad ysbyty yn ogystal â meddygfeydd teulu, awdurdodau lleol, elusennau ac asiantaethau plant. Mae Jackie'n cynnal ymarfer seicotherapi gydag oedolion a chyplau. Mae hi hefyd yn rhedeg ymarfer goruchwylio a busnes ymgynghori a ddefnyddiwyd gan fwyaf gan asiantaethau plant ac awdurdodau lleol.

Ei maes arbenigedd yw gweithio'n uniongyrchol gyda phlant sydd wedi profi trawma yn eu blynyddoedd ffurfiol, hyfforddi ac ymgynghori gyda gofalwyr a datblygu rhaglennu i alluogi dealltwriaeth ehangach o effeithiau trawma ar blant a phobl ifanc.

Dip. Couns., Dip. Couns Sup., CTA., UKCP Reg., MA., PGCPD.

Mae Jackie wedi ymgymryd â gwahoddiad i adolygu llyfrau ym maes gweithio a phlant. Mae hi wedi adolygu'r testunau canlynol:

Infant research and adult treatment' by Beatrice Beebe and Frank M. Lachmann (2014)

Skills in Counselling and Psychotherapy with Children and Young People by Lorraine Sherman (2014)
Top