GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Holly Dougan

Arweinydd rhaglen busnes sylfaen a darlithydd busnes

Staff Profile

Holly Dougan

Ystafell: B114a

ffôn:

=44(0)1978 294497

e-bost:

holly.dougan@glyndwr.ac.uk

Wedi dechrau yn Glyndwr Mai 2018 ar ôl dod o'r Ganolfan Astudiaethau Sylfaen sydd newydd ei sefydlu ym Mhrifysgol Caer wedi gweithio yno am ddwy flynedd wrth i'r darlithydd busnes addysgu amrywiaeth eang o destunau busnes rhagarweiniol gan gynnwys adnoddau dynol, marchnata, digwyddiadau Rheolaeth, ymddygiadau sefydliadol, rheolaeth a'r prosiect annibynnol, sgiliau astudio. Cyn hyn bûm yn gweithio yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caer gyda myfyrwyr rhyngwladol ar flwyddyn olaf eu rhaglen gradd.

Rydw i'n hyfforddwr Zumba trwyddedig yn fy amser sbâr ac mae gen i ddau ddosbarth wythnosol. Rwyf hefyd yn gweithio drwy addysgu oedolion ag anawsterau dysgu gyda Zumba a therapi cerddoriaeth/dawns.

Fy ail angerdd yw hen bethau a chasglwyr, gweithiais mewn ty arwerthu yn ôl ac ymlaen am 5 mlynedd tra'n astudio yn y brifysgol, sefydlu'r busnes y teulu Antiques ac wedi ymddangos mewn sawl rhaglen deledu gan weithio gyda delwyr ac arbenigwyr yn ymweld â'n hardal leol hela am drysor.

BA (Anrh) Saesneg

MSc Busnes gyda Rheolaeth Adnoddau Dynol

N/A

N/A

Top