GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Helen Coleman

Uwch-ddarlithydd mewn Cynllunio, Dulliau ac Ystadegaeth Ymchwil

Staff Profile

Helen Coleman

Ystafell: K43

ffôn:

+44 (0) 1978 293229

e-bost:

h.coleman@glyndwr.ac.uk

Enillodd Helen Coleman ei gradd gyntaf ym Mhrifysgol Durham ym 1999, mewn Ymchwil ac Iaith, Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymchwil ym Mhrifysgol Teesside yn 2005, Meistr yn y Gwyddorau mewn Ymchwil, Prifysgol Teesside yn 2006 a PGCE yn WGU yn 2011.

Cychwynnodd Helen ddarlithio ym Mhrifysgol Caer a symudodd i WGU yn 2010. Ar hyn o bryd mae hi’n Uwch-ddarlithydd Cynllunio, Dulliau ac Ystadegaeth Ymchwil ar draws WGU gyfan, yn canolbwyntio ar Fusnes, Cyfrifiadura, Seicoleg Prynwr, Addysg, Ymarfer Plentyndod Cynnar, Plentyndod, Addysg a Lles, Nyrsio, Gwyddor a Lles Ceffylau, Bioleg Bywyd Gwyllt a Phlanhigion, Gwyddor Anifeiliaid, ac Astudiaethau Anifeiliaid. 

Mae Helen yn credu’n gryf os ydych yn rhan o brifysgol, boed yn staff neu fyfyriwr, eich bod yn gwybod eich bod mewn cymdeithas gynhwysol lle dylech fod yn rhydd i ddysgu a datblygu wrth gael eich herio a’ch grymuso, mewn awyrgylch iach a diogel yn feddyliol ac yn gorfforol. Felly, mae Helen yn Gynghorydd Urddas yn y Gwaith yn WGU, yn ogystal â bod yn Bencampwr Time to Change yn y Gweithle. Mae Helen wedi cefnogi a galluogi’r brifysgol i gryfhau ei pholisïau a’i dulliau gweithredu, fel y cafodd ei gydnabod yn seremoni gwobrwyo staff WGU, Above and Beyond 2018, lle derbyniodd wobr gyntaf erioed yr Is-ganghellor  am ei gwaith mentrus ac arloesol o fewn Addysg.

Mae Helen yn Llysgennad STEM, Cymrawd o’r Gymdeithas Ystadegol Frenhinol, Aelod o’r Sefydliad Ystadegol Rhyngwladol, Aelod o’r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Addysg Ystadegaeth, Aelod o’r Gymdeithas Seicoleg 

Brydeinig ac yn Aelod Cysylltiol o’r Gymdeithas ar gyfer Technoleg Addysgol.

MSc, PGCE, PG Cert, BA (Hons)

Ar hyn o bryd mae Helen yn addysgu ar draws y brifysgol gyfan, ar bob lefel astudiaeth.

Dyma ddetholiad o rai o’r cyrsiau y mae’n addysgu arnynt ar hyn o bryd.

 

Baglor mewn Nyrsio (Anrhydedd) gyda statws Nyrs Gofrestredig (Oedolion)

BSc (Anrh) Gwyddor a Lles Ceffylau

BSc (Anrh) Gwyddor Anifeiliaid

FdSc Astudiaethau Anifeiliaid

BSc (Anrh) Bioleg Bywyd Gwyllt a Phlanhigion

BSc (Anrh) Cyfrifiadura (gyda blwyddyn sylfaen) 

FdA Ymarfer Plentyndod Cynnar 

BA (Anrh) Plentyndod, Addysg a Lles

BA (Anrh) Busnes, Marchnata ac Ymddygiad Prynwyr

BA (Anrh) Rheoli Manwerthu

 

Fel ymchwilydd awyddus, mae diddordeb Helen mewn ymchwil yn amrywiol. Mae ymchwil Helen yn cael ei arwain gan ei swydd fel Uwch-ddarlithydd (Ysgolheictod a Dysgu) ac felly mae’n canolbwyntio ar ffyrdd arloesol o ddysgu dulliau ymchwil.

Top