GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Gareth Carr

Darlithydd mewn Technoleg Cylunio Pensaerniol

Staff Profile

Gareth Carr

Ystafell: B51

ffôn:

+44 (0) 1978 293098

e-bost:

g.carr@glyndwr.ac.uk

Mae Gareth yn Uwch Ddarlithydd, yn Bensaer Cofrestredig ac yn hanesydd pensaernïol, ac mae wedi dysgu ar raglenni adeiladu AU ers 1998. Mae wedi gweithio yn swyddfeydd dylunio pensaernïol yn y sector cyhoeddus a phreifat yn Ne Cymru ac yn Lerpwl, ac mae'n gyn-fyfyriwr i Coleg Castell-nedd, Athrofa orllewin Morgannwg a Phrifysgol Lerpwl. Mae Gareth wedi dilyn ei ddiddordebau mewn dylunio a goruwchwylio prosiectau adeiladu a hanes  pensaernïol a chymdeithasol yr amgylchedd trefol, ac mae'n cyfrannu at raglenni Rheoli Adeiladu, Dylunio a Thechnoleg Pensaernïol a Tai o fewn yr Ysgol yr Amgylchedd Adeiledig.

Yn  aelod corfforaethol o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain, ymhlith diddordebau academaidd Gareth y mae gwaith Richard Owens, Lerpwl, Pensaer a Syrfëwr (1831-1891) a hanes tai hapfasnachol Fictoraidd.

Mae ei ddiddordebau cyffredinol yn cynnwys ysgrifennu straeon byrion, ymarfer Shotokan Karate, chwarae criced a dilyn hynt (a helynt) rygbi Cymru.

BA (Anrh) Pensaernïaeth

BArch (Anrh) Pensaernïaeth

PhD

PGCE

Aelod Corfforaethol o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain. (RIBA)

Technoleg Adeiladu

Cyfraith yr Amgylchedd Adeiladu

Rheoli Datblygu

Rheoli Cynllunio ac Adeiladu

Cyflwyniad i Gymunedau Cynaliadwy

Cynllunio a Datblygu Cymunedau Cynaliadwy

Gyrfa Richard Owens o Lerpwl, Pensaer a Thirfesurydd (1831-91)

Hanes tai hapfasnachol Oes Fictoria

Hanes cymdeithasol a phensaernïol Cymru

Top