GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Gareth Carr

Darlithydd mewn Technoleg Cylunio Pensaerniol

Staff Profile

Gareth Carr

Ystafell: B51

ffôn:

+44 (0) 1978 293098

e-bost:

g.carr@glyndwr.ac.uk

Mae Gareth yn Uwch Ddarlithydd, yn Bensaer Cofrestredig ac yn hanesydd pensaernïol, ac mae wedi dysgu ar raglenni adeiladu AU ers 1998. Mae wedi gweithio yn swyddfeydd dylunio pensaernïol yn y sector cyhoeddus a phreifat yn Ne Cymru ac yn Lerpwl, ac mae'n gyn-fyfyriwr i Coleg Castell-nedd, Athrofa orllewin Morgannwg a Phrifysgol Lerpwl. Mae Gareth wedi dilyn ei ddiddordebau mewn dylunio a goruwchwylio prosiectau adeiladu a hanes  pensaernïol a chymdeithasol yr amgylchedd trefol, ac mae'n cyfrannu at raglenni Rheoli Adeiladu, Dylunio a Thechnoleg Pensaernïol a Tai o fewn yr Ysgol yr Amgylchedd Adeiledig.

Yn  aelod corfforaethol o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain, ymhlith diddordebau academaidd Gareth y mae gwaith Richard Owens, Lerpwl, Pensaer a Syrfëwr (1831-1891) a hanes tai hapfasnachol Fictoraidd.

Mae ei ddiddordebau cyffredinol yn cynnwys ysgrifennu straeon byrion, ymarfer Shotokan Karate, chwarae criced a dilyn hynt (a helynt) rygbi Cymru.

BA (Anrh) Pensaernïaeth

BArch (Anrh) Pensaernïaeth

PhD

PGCE

Aelod Corfforaethol o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain. (RIBA)

Technoleg Adeiladu

Cyfraith yr Amgylchedd Adeiladu

Rheoli Datblygu

Rheoli Cynllunio ac Adeiladu

Cyflwyniad i Gymunedau Cynaliadwy

Cynllunio a Datblygu Cymunedau Cynaliadwy

Gyrfa Richard Owens o Lerpwl, Pensaer a Thirfesurydd (1831-91)

Hanes tai hapfasnachol Oes Fictoria

Hanes cymdeithasol a phensaernïol Cymru

Top