GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Gaenor Roberts

Arweinydd Rhaglen Academi Doniau Ifanc Gogledd Cymru/Darlithydd Sesiynol yn yr Ysgol Fusnes

Staff Profile

Gaenor Roberts

Ystafell: B111

ffôn:

.

e-bost:

Gaenor.roberts@glyndwr.ac.uk

Ymunodd Gaenor Roberts â Phrifysgol Glyndwr yn 2016 i sefydlu cymhwyster rheoli newydd ar gyfer pobl ifanc, 18-30 yn dangos potensial i fod yn reolwyr.    Cafodd y Tystysgrif Addysg Uwch mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth ei ariannu’n rhannol o Gronfa Cymdeithasol Ewrop, ac mae’n gyfuniad unigryw o sgiliau ymarferol a theori academaidd sy’n ateb gofynion darpar reolwyr a busnesau yng Ngogledd Cymru.

 

Yn 2005, sefydlodd Gaenor gwmni gemwaith llwyddiannus, gyda thair siop yng Ngogledd Cymru, a siop ar-lein.  Mae Gaenor yn rhugl yn y Gymraeg, ac mae’n bwysig iddi fod y busnes yn gwbl ddwyieithog.  Ei llwyddiannau mwyaf nodedig efo’r busnes, yw galluogi’r busnes i dyfu i gyflogi 12 aelod o staff, cael ei henwi’n ‘Wraig Fusnes y Flwyddyn i Sir Conwy’, ennill yr ail wobr ym ‘Musnes Dwyieithog y Flwyddyn i Gymru’, a chael ei henwebu’n ‘Gymraes y Flwyddyn’.  Erbyn hyn, mae’r busnes ar-lein yn unig.

 

Ar ôl dychwelyd i fyd addysg i astudio MA mewn Busnes a Marchnata, yn 2015, mae Gaenor yn gweld ei hun fel eiriolwr dros ddysgu gydol oes. Mae hefyd wedi bod yn fodel rôl i gynllun Syniadau Mawr Cymru, yn cefnogi a chynghori entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru ers naw mlynedd.

MA Busnes a Marchnata

TAR

BA Anrh

ILM lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Arweinydd Rhaglen i’r Tystysgrif Addysg Uwch Arweinyddiaeth a Rheolaeth, yn dysgu: Hanfod Rheolaeth

Arwain Ymgyrch Farchnata

Arloesedd Busnes

Datblygu doniau ifanc

Entrepreneuriaeth

Rheolaeth

Dwyieithrwydd mewn Busnes

Top