GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Gaenor Roberts

Arweinydd Rhaglen Academi Doniau Ifanc Gogledd Cymru/Darlithydd Sesiynol yn yr Ysgol Fusnes

Staff Profile

Gaenor Roberts

Ystafell: B111

ffôn:

.

e-bost:

Gaenor.roberts@glyndwr.ac.uk

Ymunodd Gaenor Roberts â Phrifysgol Glyndwr yn 2016 i sefydlu cymhwyster rheoli newydd ar gyfer pobl ifanc, 18-30 yn dangos potensial i fod yn reolwyr.    Cafodd y Tystysgrif Addysg Uwch mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth ei ariannu’n rhannol o Gronfa Cymdeithasol Ewrop, ac mae’n gyfuniad unigryw o sgiliau ymarferol a theori academaidd sy’n ateb gofynion darpar reolwyr a busnesau yng Ngogledd Cymru.

 

Yn 2005, sefydlodd Gaenor gwmni gemwaith llwyddiannus, gyda thair siop yng Ngogledd Cymru, a siop ar-lein.  Mae Gaenor yn rhugl yn y Gymraeg, ac mae’n bwysig iddi fod y busnes yn gwbl ddwyieithog.  Ei llwyddiannau mwyaf nodedig efo’r busnes, yw galluogi’r busnes i dyfu i gyflogi 12 aelod o staff, cael ei henwi’n ‘Wraig Fusnes y Flwyddyn i Sir Conwy’, ennill yr ail wobr ym ‘Musnes Dwyieithog y Flwyddyn i Gymru’, a chael ei henwebu’n ‘Gymraes y Flwyddyn’.  Erbyn hyn, mae’r busnes ar-lein yn unig.

 

Ar ôl dychwelyd i fyd addysg i astudio MA mewn Busnes a Marchnata, yn 2015, mae Gaenor yn gweld ei hun fel eiriolwr dros ddysgu gydol oes. Mae hefyd wedi bod yn fodel rôl i gynllun Syniadau Mawr Cymru, yn cefnogi a chynghori entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru ers naw mlynedd.

MA Busnes a Marchnata

TAR

BA Anrh

ILM lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Arweinydd Rhaglen i’r Tystysgrif Addysg Uwch Arweinyddiaeth a Rheolaeth, yn dysgu: Hanfod Rheolaeth

Arwain Ymgyrch Farchnata

Arloesedd Busnes

Datblygu doniau ifanc

Entrepreneuriaeth

Rheolaeth

Dwyieithrwydd mewn Busnes

Top