GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Fern Mitchell

Gweinyddwr seicoleg

Staff Profile

Fern Mitchell

Ystafell: M301

ffôn:

01978 293361

e-bost:

fern.mitchell@glyndwr.ac.uk

Graddiodd Fern o Brifysgol Bangor yn 2015 gyda BSc (Anrh) mewn seicoleg.

Mae ganddi brofiad blaenorol o weithio ym maes addysg uwch mewn cymorth gyrfaoedd a chyflogadwyedd a chynhwysiant. Mae Fern hefyd wedi gweithio gydag elusennau i gefnogi myfyrwyr mewn argyfwng ac fel gweithiwr cymorth i ddioddefwyr.

Mae ei rôl bresennol yn ymwneud â chydlynu'r rhaglen seicoleg, prosesu dyletswyddau gweinyddol ar gyfer y rhaglen, cyfryngu cyfathrebu rhwng adrannau cyfagos a'r ysgol academaidd a chefnogi myfyrwyr drwy eu taith academaidd.

Top