GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Emily Karim

Cynorthwy-ydd addysgu graddedig

Staff Profile

Emily Karim

Ystafell: M2a

ffôn:

+44 (0) 1978 293177

e-bost:

e.karim@glyndwr.ac.uk

Astudiais fy graddau israddedig ac ôl-raddedig yma yn WGU, ac yr wyf yn astudio ar gyfer fy PhD ar hyn o bryd. Mae fy mhwnc o ddiddordeb yn "math o bersonoliaeth a lles seicig a chanolig".

 

Rwyf ar hyn o bryd yn gynorthwyydd addysgu graddedig yn yr Adran Seicoleg, ond rwyf hefyd yn ymwneud â phethau eraill y tu allan i'r brifysgol. Fi yw Cadeirydd Pwyllgor gweithdrefnau democrataidd NUS Cymru (2017-2019) ac rwyf hefyd yn olygydd adolygu llyfrau ar gyfer y cyfnodolyn diwinyddiaeth empirig.

 

Tra'n astudio, rhedais y Gymdeithas Seicoleg, ac wedyn euthum ymlaen i fod yn glybiau & swyddog cymdeithasau, Is-Lywydd, ac yna'n Llywydd Undeb y myfyrwyr yn y flwyddyn academaidd 16/17.

 

Mae gennyf ddiddordeb mewn sicrhau bod myfyrwyr yn manteisio i'r eithaf ar eu hamser yn y brifysgol. Rwyf yn gydymaith tîm datblygu academaidd ac yn aelod o'r is-adran academyddion, ymchwilwyr ac athrawon seicoleg ar gyfer Cymdeithas Seicolegol Prydain. Rwyf hefyd yn dal i ymwneud llawer â'r Gymdeithas seicoleg. Yn fy amser sbâr, rwy'n rhedeg busnes ysbrydol a chyfannol gyda fy mam. Felly fel y gwelwch, rwy'n hoffi cadw'n brysur!

BSc (Anrh) seicoleg

Seicoleg MRes

PGDip seicoleg crefydd

PgCPD

PSY328 personol, proffesiynol a sgiliau astudio academaidd

PSY327 Cyflwyniad i bynciau cymhwysol mewn seicoleg

PSY405 seicoleg ar waith

PSY408 Cyflwyniad i ddylunio ymchwil

Seicoleg crefydd

Ysbrydoliaeth, seicig a Chanolgarwch

Personoliaeth & lesiant

Top