GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Ed Hewitt-Symonds

Darlithydd mewn Cwnsela

Staff Profile

Ed Hewitt-Symonds

Ystafell: K207

ffôn:

+44 (0)1978 293060

e-bost:

Edward.Hewitt-Symonds@glyndwr.ac.uk

Cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr roeddwn yn gweithio yn y byd busnes/masnachol, gan ganolbwyntio ar gyllid masnachol, ac yn awr rwy’n gallu cyfuno fy nghefndir yn y byd masnachol â’m diddordeb mewn cwnsela ac iechyd meddwl o fewn busnesau.

Ar ôl ennill cymwysterau trwy raglen Ddiploma Glyndŵr cefais fy ngwahodd yn ôl i ymuno â’r tîm, yn gyntaf fel darlithydd sesiynol. Erbyn hyn, rwy’n gweithio ar draws y cyrsiau Diploma a’r cyrsiau Rhagarweiniol.

Rwy’n parhau i weithio mewn practis preifat fel cwnselydd, gan weithio’n gyfan gwbl gyda chleientiaid sy’n oedolion.

 

Ymchwil:

Canfyddiad o, a Rhwystrau i, Gwnsela ac Iechyd Meddwl yn y Gymuned Fusnes

Dulliau dysgu sy’n canolbwyntio ar y person

Agweddau Pliwralistig tuag at Gwnsela

BA (Anrh); Diploma Addysg Uwch mewn Seicotherapi a Chwnsela Arbrofol sy’n Canolbwyntio ar y Person

Dip HE modiwlau COU416/417/418/419/420/421 & COU516/517/518/519/520/521

 

COU423 Cyflwyniad i Gwnsela

Top