GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Dr Sharon Wheeler

Darlithydd mewn Iechyd a Llesiant y Cyhoedd

Staff Profile

Dr Sharon Wheeler

Ystafell: B19

ffôn:

+44 (0) 1978 293582

e-bost:

sharon.wheeler@glyndwr.ac.uk

Ymunodd Sharon â Phrifysgol Glyndŵr yn 2019 ar ôl gweithio fel Darlithydd mewn Chwaraeon, Gweithgarwch Corfforol ac Iechyd ym Mhrifysgol Edge Hill (2017-2019), fel Darlithydd mewn Addysg a Datblygu Chwaraeon ym Mhrifysgol St John Efrog (2014-2017), ac fel Darlithydd Ymweld mewn Cymdeithaseg Chwaraeon ym Mhrifysgol Caer (2011-2014). Enillodd radd PhD ym Mhrifysgol Caer yn 2013, ar ôl iddi hefyd gwblhau MSc mewn Cymdeithaseg Chwaraeon ac Ymarfer Corff (2010) a BSc mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff (2009) yn yr un sefydliad.

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch; Academi Addysg Uwch y DU

PhD mewn Cymdeithaseg Addysg a Hamdden; Prifysgol Caer, y DU

MSc mewn Cymdeithaseg Chwaraeon ac Ymarfer Corff; Prifysgol Caer, y DU

BSc (Anrh) mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff; Prifysgol Caer, y DU

Ar hyn o bryd, Sharon yw Arweinydd Rhaglen y cwrs BSc (Anrh) Iechyd a Llesiant y Cyhoedd. Mae’n arwain nifer o fodiwlau ar y rhaglen hon yn ogystal â’r cwrs BSc (Anrh) mewn Iechyd Meddwl a Llesiant a’r Diploma Addysg Uwch mewn Iechyd a Llesiant Cymdeithasol.

Rhif Adnabod Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9319-0197

 

Detholiad o’i gwaith:

Wheeler, S. & Green, K. (2018) ‘The helping, the fixtures, the kits, the gear, the gum shields, the food, the snacks, the waiting, the rain, the car rides’: Social class, parenting and children’s organised leisure. Sport, Education and Society, (Online First) DOI: 10.1080/13573322.2018.1470087.

Wheeler, S. (2017) ‘Essential assistance’ versus ‘concerted cultivation’: Theorising class-based patterns of parenting in Britain. Pedagogy, Culture and Society, 26(3), 327-344.

Wheeler, S. (2017) The (re)production of (dis)advantage: Class-based variations in parental aspirations, strategies and practices in relation to children’s primary education. Education, 3-13, 46(7), 755-769.

Wheeler, S. & Green, K. (2017) Social class and the emergent organised sporting habits of primary-aged children. European Physical Education Review, (Online First) DOI: 10.1177/1356336X17706092.

Wheeler, S. & Green, K. (2014). Parenting in relation to children’s sports participation: Generational changes and potential implications. Leisure Studies, 33(3), 267-284.

Wheeler, S. (2014). Organised activities, educational activities and family activities:  How do they feature in the middle-class family’s weekend? Leisure Studies (Special Issue), 33(2), 215-232.

Wheeler, S. (2012). The significance of family culture for sports participation. International Review for the Sociology of Sport, 47(2), 235-252.

Wheeler, S. & Twist, C. (2010). Methods of assessing body fatness among children: Implications for the National Child Measurement Programme. European Physical Education Review, 16(1), 81-93.

Mae gwaith ymchwil Sharon yn cwmpasu ystod lawn o bynciau, yn cynnwys gordewdra ymhlith plant a’r Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Mesur Plant, cyflwyno / ailgyflwyno anghydraddoldebau yng nghyd-destun addysg a hamddena trwy deuluoedd, a’r cysylltiadau rhwng diwylliannau magu plant, gweithgareddau a drefnir ar gyfer plant ac iechyd a llesiant. Yn ei gwaith ymchwil presennol, mae Sharon yn ymchwilio i ba mor addas ac effeithiol yw defnyddio ‘ymarfer corff gwyrdd’ i hybu iechyd a llesiant ymhlith teuluoedd.

Top