GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Dr Caro Gorden

Uwch ddarlithydd, Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ac Arweinydd Rhaglen MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Staff Profile

Dr Caro Gorden

Ystafell: B27

ffôn:

+44(0)1978 293110

e-bost:

c.gorden@glyndwr.ac.uk

Cwblhaodd Caro ei PhD Gwneud Synnwyr o Throseddwyr Rhyw a’r Rhyngrwyd yn 2006. Ar ôl hyn gweithiodd i Profiannaeth Cwm Thames yn darparu rhaglen triniaeth troseddwyr rhyw.

Mae Caro hefyd wedi gweithio ym meysydd dibyniaeth a digartrefedd yn Ynys Vancouver, Canada.

BSc (Anrh) Seicoleg a Throseddeg a PhD

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Mae Caroline yn dysgu Gweithio gyda Troseddwyr (bl 1); Troseddeg (bl 2); Dulliau Ymchwil (bl 2); (bl 3); Adeiladu Euogrwydd a Diniweidrwydd (bl 3); a Damcaniaethu Trosedd (MA)

Gossman, P., Gorden, C., Williams, E., Evans, S. (2015) Student Understanding, Participation and Engagement: A Small Scale Quantitative Study. Journal of Perspectives in Applied Academic Practice. Cyfrol 3. Rhif 2.

Madoc-Jones, I., Gorden, C., Dubberley, S a Hughes, C (2014) From Celebrity Criminal to Criminal Celebrity: Concerning the ‘Celebrification’ of Sex Crime in the UK. British Journal of Community Justice, Cyfrol 12 (3): 35 – 48.

Holloway, K., Bennett, T., Parry, O., a Gorden, C. (2014). Characteristics and consequences of prescription drug misuse among university students in the UK. Journal of Substance Use.

Holloway, K., Bennett, T.H., Parry. O., a Gorden, C. (2013). Misuse of prescription drugs on university campuses: Options for prevention. International Review of Law, Computers and Technology

Gorden, C. a Buchanan, J. (2013) A Systematic Literature Review of Doorstep Crime:  Are the crime prevention strategies more harmful than the crime? The Howard Journal of Criminal Justice (In Press).

Metcalf, C. M. a Kennison, P. (2008) ‘Constructing Childhood and Child Sexual Abuse’ in Kennison, P. gol. Children as Victims. London: Sage Publications.

Metcalf, C. M. (2008) ‘Making Sense of Sex Offenders and the Internet’ in Kennison, P. gol. Children as Victims. London: Sage Publications

Bates, A. (2007) ‘A Psychometric Comparison of Internet and non-Internet Sex Offenders: A Metcalf, C. M. Community Sample’, in Journal of Sexual Aggression. 13 (Spring) 11-20

Metcalf, C. M. (2007) ‘Policing Operation Ore’, in Criminal Justice Matters. 68 (Summer).

Metcalf, C. M., Stenson, K. (2004) ‘Managing Risk and the Causes of Crime’, in Criminal Justice Matters. 55 (Spring):8-9.

Pobl trawsrhyweddol yn y system cyfiawnder troseddol, Carchariad, Troseddu Rhywiol, Adeiladu Euogrwydd a Diniweidrwydd.

Top