GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Denise Yorke

Darlithydd Bywydeg Anifeiliaid a Phlanhigion

Staff Profile

Denise Yorke

Ystafell: Ystafell seminar 3 Adeilad Corbishley, Campws Llaneurgain

ffôn:

+44(0)1978 293965

e-bost:

d.yorke@glyndwr.ac.uk

Graddiodd Denise o Brifysgol Bradford ym 1996 gyda gradd BA (Anrh) yn Gwyddonaieth Amgylcheddol cyn cwblhau PGCE a MSc mewn Bioamrywiaeth a Chadwraeth ym Mhrifysgol Leeds. Dysgodd yng Ngholeg Dinas Leeds am sawl blwyddyn cyn symud i Gymru ac ymuno â thimau anifail, ceffylau a bywyd gwyllt Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Yn ogystal â darlithio ym Mhrifysgol Glyndŵr mae Denise yn gweithio fel arolygwr ecolegol. Yn ymgynghori rhan-amser, mae hi’n cynnal arolygon rhywogaeth ardraws y DU. Mae’r rhain yn monitro poblogaethau ystlumiaid, moch daear, cimwch coch, llygod dŵr a madfallod dŵr i cleientiaid yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Cenedlaethol. Yn ogystal a hyn mae hi wedi dylunio cyrsiau a dysgu myfyrwyr ar y pwnc ers 2000. Y canlyniad ydy banc cyfoethog o achosion achos bywyd go iawn a phrofiadau i fyrfyrwyr ddysgu ohonynt.

“Mae’n wych gallu cyfuno fy niddordebau,” meddai Denise. “Yn ogystal a dysgu cadwraeth, dwi hefyd yn gweithio yn y maes fel ecolegydd hefyd. Rwy’n teimlo’n lwcus iawn i fod yn gwneud swyddi sy’n cryfhau ei gilydd.

Beth ydych yn ei wneud yn eich amser sbâr? Os yn gweithio neu’n mwynhau amser sbâr, dwi’n treulio llawer o amser tu allan. Mae fy niddordeb mewn ffotograffiaeth bywyd gwyllt wedi mynd a fi o gwmpas Cymru a gweddill y DU yn ymweld â gwarchodfeydd a thynnu lluniau rhywogaethau prin o anifeiliaid a phlanhigion, yn enwedig y tegeirian.

Unrhyw diddordebau? Rwy’n cadw fferm fach lle rwy’n magu gwyddau a ieir brîd prin, tyfu ffrwythau a llysiau a thrin y tir ar gyfer bioamrywiaeth. Yn cadw cwmni i mi yw fy nghŵn.

Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch

MSc Bioamrywiaeth & Chadwraeth

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Amgylcheddol (2:1)

Astudiaethau Anifeiliaid

Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau

Bywydeg bywyd gwyllt a phlanhigion

Modiwlau:

Polisi Cadwraeth

Sgiliau Arolygu ar gyfer Cadwraeth

Sgiliau Maes & Adnabod

Datblygiad Academaidd & Personol

Gweithio’n y Sector Anifeiliaid

Cadwraeth, rhywogaethau gwarchodir

Lliniariad bywyd gwyllt

Top