Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

d.thomas@glyndwr.ac.uk

Arweinydd Rhaglen BA (Anrh) Astudiaethau Addysg

Staff Profile

d.thomas@glyndwr.ac.uk

Ystafell: K30

ffôn:

+44 (0) 1978 293476

e-bost:

d.thomas@glyndwr.ac.uk

Cwblhais radd mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ym 1995 a'm TAR yn 1996.

Rhwng 1996 a 2004, fe wnes i ddysgu mewn ysgolion prif ffrwd yng Nghymru gan addysgu Daearyddiaeth i TGAU a Hanes a Chymraeg (2il iaith) yn CA3. Gwnes i addysgu fel athro cyflenwi mewn ysgolion cynradd a gweithio gyda dysgwyr o oedolion mewn dosbarth nos Cymraeg. Rwyf yn arholwr cynorthwyol ar gyfer arholiadau TGAU Daearyddiaeth ers 2001.

Rhwng 2004 a 2014, bu'n gweithio fel athro mewn lleoliad addysgol amgen uned cyfeirio disgyblion gyda disgyblion yn CA2 - CA4 a oedd yn dangos ystod o anghenion dysgu ychwanegol gan gynnwys Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol (SEBD) ac anhwylderau yn y sbectrwm awtistig (ASD).

BA (Anrh) Daearyddiaeth (Prifysgol Cymru), TAR  (Prifysgol Cymru), PGCPSE (Y Brifysgol Agored), MA (Addysg) (Y Brifysgol Agored), EdD (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Arweinydd rhaglen ar gyfer:-

BA (Anrh) Astudiaethau Addysg

Addysgu modiwlau ar y rhaglen BA (Anrh) Addysg (AAY/AAA).

Thomas, D. V. (2015). Factors affecting successful reintegration. Educational Studies, 41 (1-2), 188-208

Top