GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

David Sprake

Uwch Ddarlithydd; Arweinydd Rhaglen- Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Gynaliadwy

Staff Profile

David Sprake

Ystafell: C126

ffôn:

+44 (0) 1978 293090

e-bost:

d.sprake@glyndwr.ac.uk

Treuliodd David 10 mlynedd yn gweithio ym maes Peirianneg (contractio ac ymgynghori) prosiectau megis gorsafoedd pŵer, adeiladu ffyrdd, amddiffynfeydd môr, iechyd y cyhoedd (dŵr croyw), tirfesur topograffig, peirianneg strwythurol.

BEng (Anrh) Peirianneg Sifil

Ynni Adnewyddadwy a phynciau yn ymwneud â thechnoleg gynaliadwy, Technoleg Adeiladu, Iechyd a Diogelwch

Ynni Adnewyddadwy, Newid yn yr Hinsawdd, Hydrogen, Cadw Ynni, Peiriannau Stirling

Top