GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Dave Cheesbrough

Prif Darlithydd Astudiaethai Tai, Amgylchedd Adeiledig

Staff Profile

Dave Cheesbrough

Ystafell: B51

ffôn:

+44(0)1978 293087

e-bost:

d.cheesbrough@glyndwr.ac.uk

Ar ôl sawl blwyddyn fel gweithiwr proffesiynol eiddo hunan gyflogedig ymunodd Dave â’r tîm Amgylchedd Adeiledig yn 2004.

Yn cymryd cyfrifoldeb am y modiwlau Arolygu a Prisiad i gychwyn, mae Dave rŵan yn Arweinydd Rhaglen i’r cyrsiau gradd Rheolaeth Adeiladu ac Ystâd Real.

Mae’i ddiddordebau o gwmpas datblygu eiddo, prynu a gwerthiant eiddo ac adeiladu newydd gan ddefnyddio dulliau modern o adeiladu.

Mae Dave dal yn weithgar yn y farchnad eiddo ac hefyd yn swyddog Cysylltiad Addysg Sefydliad Adeiladu Siartredig Gogledd Cymru.

BSc Rheolaeth Ystad

PGD Adnewydyddiad Trefol

City & Guilds 4351 AutoCad

Arweinydd Rhaglen Rheolaeth Adeiladu ac Ystad Real. Dysgu’n cynnwys Technoleg Adeiladu, Adnewyddu Trefol, Rheolaeth Prisio ac Asedau.

Richardson, Jane, David Cheesbrough & Colin Stuhlfelder (December 2013) Review of Corwen Community Facilities, Corwen Community Council, Corwen.

Stuhlfelder, CR, Richardson, J, Cheesbrough,D, (June 2011) Update of Housing Need, Demand and Affordability in Denbighshire, Denbighshire County Council

2012 Report for Welsh Energy Sector Training and the Low Carbon Research Institute on Training needs in HE and FE

ERDF funded project into use of Timber in Construction

KEF and CIT funded project to explore Sustainability in the Built Environment

Defnydd a datblygiad Dulliadu Modern Adeiladu. Adnewyddiad Trefol.

Top