GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Daniel Richards

Uwch-ddarlithydd: BSc (Anrh) Adsefydlu a Rheoli Anafiadau BSc (Anrh) Ffisiotherapi

Staff Profile

Daniel Richards

Ystafell: M407

ffôn:

+44 (0) 1978 29 3173

e-bost:

Daniel.richards1@glyndwr.ac.uk

Cwblhaodd Daniel ei radd gyntaf mewn Ffisiotherapi yn Seland Newydd cyn dychwelyd i’r DU.

Wedi cwblhau  PGCert mewn Cyfrifiadura ym Mhrifysgol Lerpwl, bu i Daniel astudio am radd BSc (Anrh) Ffisiotherapi o Brifysgol Salford, gan dderbyn hyfforddiant yn y GIG ac ennill gradd dosbarth 1af.

 

Yna, dilynodd Daniel yrfa mewn ymarfer preifat a phêl-droed proffesiynol, gan weithio ar sail  llawn amser i ddau glwb pêl-droed Pencampwriaeth ac Uwch Gynghrair yng ngogledd-orllewin Lloegr mewn swyddi yn y timau 1af ac Academi Uwch fel Ffisiotherapydd Siartredig. Tra yn y swydd llawn amser mewn pêl-droed proffesiynol, bu i Daniel ennill gradd MSc mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer o Brifysgol Birmingham a bu’n dysgu ar sail  rhan-amser ar yr MSc hwnnw. Ffisiotherapi (cyn-gofrestru). Mae Daniel yn parhau â’r ymarfer preifat ochr yn ochr â’i swydd amser llawn yn Glyndŵr.

 

Mae Daniel yn briod gyda thri o blant ac yn mwynhau cerdded a theithio.  

BSc. Seicoleg – Canterbury, SN

PGCert. (Cyfrifiadura) – Prifysgol Lerpwl

 

BSc (Anrh) Ffisiotherapi – Dosbarth 1af- Prifysgol Salford

 

MSc. Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer – Prifysgol Birmingham

 

PGCPD- Glyndŵr (ar y gweill)

BSc (Anrh) Adsefydlu a Rheoli Anafiadau

BSc (Anrh) Ffisiotherapi

Canlyniadau ar ôl llawdriniaeth Pen-glin

 

Algometreg Trothwy Pwysedd Poen yn y Coesau

Top