GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Colin Stuhlfelder

Darlithydd Amgylchedd Adeiledig

Staff Profile

Colin Stuhlfelder

Ystafell: B51

ffôn:

+44(0)1978 293281

e-bost:

c.stuhlfelder@glyndwr.ac.uk

Mae cefndir Colin mewn astudiaethau pensaernïol ac mae ganddo radd meistr yn hanes celf a PhD yn perthnasu effaith cymdeithasol HIV ar gymunedau yn y DU.

Gweithiodd Colin ar draws gwahanol swyddogaethau’n gysylltiedig â thai ac adeiladu, gan gynnwys darparu tai cymdeithasol ac adeiladau cymunedol fel rhan o Bartneriaeth pensaernïaeth Halsall Lloyd yn Lerpwl, y prosiect ymchwil Hil a Thai ym Mhrifysgol Manceinion, a gweithio ar ystadau heriol yng Ngogledd Lerpwl fel rhan o’r darparwr tai cymdeithasol Cobalt Housing.

Fel rhan o dîm y brifysgol mae Colin wedi darparu strategaeth tai ardraws Gogledd Cymru a lawr i gymoedd De Cymru ac mae wedi siarad ar ystod o faterion o ymddygiad gwrthgymdeithasol i ddefnydd cynaliadwy o adnoddau yn nigwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol.

Ar hyn o bryd mae Colin yn gweithio ar brosiectau Modelu Gwybodaeth Adeiladu, cyflyrau stoc tai, a datblygu deunydd newydd ar ddelweddu pensaernïol, a phensaernïaeth a gwrthdaro.

Tu allan i’r brifysgol mae Colin yn rhedwr brwd os nad o angenrheidrwydd cyflym, yn byw gyda dwy gath feirniadol sydd ddim yn cymeradwyo’r rhedeg ond bydd ar achlysur yn gwylio ffilm gyda fo.

BA (Anrh) Astudiaethau Pensaernïol

MA Hanes Celf & Damcaniaeth

Doethur athroniaeth

PGCE

Dylunio Pensaernïol

Dylunio Pensaernïol gyda Chymorth Cyfrifiadur

Ymlygiad, Llywodraethu a Chymdogaethau

Strategaeth a  Chynllunio Busnes

Stuhlfelder, C.R. (February 2014) Private Sector Housing Stock Review, Gwynedd Council, Caernarfon.

Richardson, Jane, David Cheesbrough & Colin Stuhlfelder (December 2013) Review of Corwen Community Facilities, Corwen Community Council, Corwen.

Stuhlfelder, C.R., (January 2013) The Inequalities of Fuel Poverty, Housing Quality Network, York.

Stuhlfelder, C.R (2005) Pride, Protest & Plague: A comparative study of defiance in AIDS campaigns, testimonies and protest art by affected gay and black African men, Liverpool John Moores University.

Hunaniaeth a phensaernïaeth

Modelu gwybodaeth adeiladu

Ymgysylltiad cymuned

Top