GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Colin Heron

Uwch Ddarlithydd Technoleg Cyfryngau Creadigol

Staff Profile

Colin Heron

Ystafell: CIB06

ffôn:

+44(0)1978 293426

e-bost:

c.heron@glyndwr.ac.uk

Yn wreiddiol wedi hyfforddi fel peiriannydd trydanol, newidiodd Colin ei yrfa ac mae wedi gweithio am fwyafrif ei fywyd gwaith mewn amryw safle ar ddau ochr y ddesg cymysgu. Fel cerddor, chwaraeodd bas a chanu mewn sawl band ac yn unigol. Gan roedd ganddo wastad ddiddordeb yn y dechnoleg roedd y bandiau’n defnyddio, daeth cilgam gyrfa arall pan fuddsoddodd mewn system sain a dechreuodd weithio i fandiau fel peiriannydd sain. Ehangodd y fenter yma i gynnwys stiwdio i recordio’r bandiau roedd o’n gweithio hefo hwy.

Yng nghanol y 90au cafodd Colin y cyfle i hyfforddi’n academaidd ar radd Technoleg Sain yn Sefydliad Celfyddydau Perfformio Lerpwl. Ar ôl graddio daeth Colin i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam a helpu i adeiladu’r cyfleusterau yn yr adran pwnc. Colin yw’r Arweinydd Rhaglen Technoleg Sain ac mae’n arbenigo mewn Systemau Byw, Dyluniad Stiwdio a Recordio Stiwdio. Mae’n aelod cyflawn o’r Gymdeithas Peirianwyr Clywedol.

MSc Sain a Fideo Proffesiynol

BA (Anrh) Technoleg Sain

Aelod Cymdeithas Peirianneg Glywedol

BSc Technoleg Sain

BSc Technoleg Cerddoriaeth

BSc Technoleg Teledu a Chynhyrchu

HERON, C., 2015. A practical approach to teaching loudspeaker cabinet tuning and testing. Addysg Glywedol: 26ain Cynhadledd DU.

HERON, C., 2007. A hardware solution for access to CAA for students with reduced manual dexterity due to acute neurodisability - A case study. IN: Khandia, F. (gol.). 11fed Cynhadledd Asesu Drwy Gymorth Cyfrifiadur : Trafodion y Gynhadledd ar Orffennaf 10 ac 11 2007 ym Mhrifysgol Loughborough, pp. 279-288

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys rheoli system a systemau seinydd graddfa-fawr.

Top