GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Colin Heron

Uwch Ddarlithydd Technoleg Cyfryngau Creadigol

Staff Profile

Colin Heron

Ystafell: CIB06

ffôn:

+44(0)1978 293426

e-bost:

c.heron@glyndwr.ac.uk

Yn wreiddiol wedi hyfforddi fel peiriannydd trydanol, newidiodd Colin ei yrfa ac mae wedi gweithio am fwyafrif ei fywyd gwaith mewn amryw safle ar ddau ochr y ddesg cymysgu. Fel cerddor, chwaraeodd bas a chanu mewn sawl band ac yn unigol. Gan roedd ganddo wastad ddiddordeb yn y dechnoleg roedd y bandiau’n defnyddio, daeth cilgam gyrfa arall pan fuddsoddodd mewn system sain a dechreuodd weithio i fandiau fel peiriannydd sain. Ehangodd y fenter yma i gynnwys stiwdio i recordio’r bandiau roedd o’n gweithio hefo hwy.

Yng nghanol y 90au cafodd Colin y cyfle i hyfforddi’n academaidd ar radd Technoleg Sain yn Sefydliad Celfyddydau Perfformio Lerpwl. Ar ôl graddio daeth Colin i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam a helpu i adeiladu’r cyfleusterau yn yr adran pwnc. Colin yw’r Arweinydd Rhaglen Technoleg Sain ac mae’n arbenigo mewn Systemau Byw, Dyluniad Stiwdio a Recordio Stiwdio. Mae’n aelod cyflawn o’r Gymdeithas Peirianwyr Clywedol.

MSc Sain a Fideo Proffesiynol

BA (Anrh) Technoleg Sain

Aelod Cymdeithas Peirianneg Glywedol

BSc Technoleg Sain

BSc Technoleg Cerddoriaeth

BSc Technoleg Teledu a Chynhyrchu

HERON, C., 2015. A practical approach to teaching loudspeaker cabinet tuning and testing. Addysg Glywedol: 26ain Cynhadledd DU.

HERON, C., 2007. A hardware solution for access to CAA for students with reduced manual dexterity due to acute neurodisability - A case study. IN: Khandia, F. (gol.). 11fed Cynhadledd Asesu Drwy Gymorth Cyfrifiadur : Trafodion y Gynhadledd ar Orffennaf 10 ac 11 2007 ym Mhrifysgol Loughborough, pp. 279-288

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys rheoli system a systemau seinydd graddfa-fawr.

Top