GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Chris Taylor

Darlithydd mewn Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Staff Profile

Chris Taylor

Ystafell: M3

ffôn:

+44 (0) 1978 294417

e-bost:

Chris.taylor@glyndwr.ac.uk

Mae Chris Taylor wedi arbenigo am dros 25 mlynedd mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anawsterau ymlyniad. Mae ganddo Radd Meistr yn y Gwyddorau mewn Seicoleg, gradd anrhydedd Baglor yn y Gwyddorau agored  mewn gofal cymdeithasol a seicoleg, Diploma Uwch mewn Datblygiad Plentyn, Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Gwyddorau Cymdeithasol, Diploma mewn Therapi Gwybyddol Ymddygiadol, a Diploma mewn Sgiliau Cynghori, yn ogystal â chymhwyster mewn addysgu oedolion a chymwysterau galwedigaethol mewn diogelu, gofal a rheoli gofal.

 

Yn ogystal â gwaith annibynnol, mae Chris wedi addysgu am nifer o flynyddoedd ar gwrs Gradd Gofal Plant Therapiwtig ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

 

Bu i Chris weithio a rheoli o fewn gofal preswyl therapiwtig am dros ugain mlynedd ac mae hefyd wedi rheoli timau clinigol a therapi. Nawr mae’n awdur annibynnol, hyfforddwr ac ymgynghorydd. Mae hefyd yn hyfforddi timau preswyl, gofalwyr maeth a rhieni sy’n mabwysiadu, ac yn gweithio mewn rheoli ansawdd i elusen genedlaethol anableddau plant. Mae wedi annerch sawl cynhadledd ryngwladol, genedlaethol a rhanbarthol ar iechyd meddwl plant, hunan niwed, ymlyniad, trawma, Life Story Work, deall cyflwr meddyliol ac amgylcheddau therapiwtig. Mae’n gweithio gydag asiantaethau maethu a mabwysiadu yn y DU a Gwlad Pwyl, yn datblygu ymarfer o gwmpas ymlyniad, trawma, gwahaniaeth niwroddatblygiadol ac anhwylderau alcohol y ffetws.

 

Gradd Meistr yn y Gwyddorau mewn Seicoleg

Gradd anrhydedd Baglor yn y Gwyddorau  agored mewn gofal cymdeithasol a seicoleg

Diploma Uwch mewn Datblygiad Plentyn

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Gwyddorau Cymdeithasol

Diploma mewn Therapi Gwybyddol Ymddygiadol

Diploma mewn Sgiliau Cynghori

Tystysgrif mewn Addysgu Addysg Bellach

Rwy’n addysgu ar y Radd Gofal Therapiwtig Plant (yn cynnwys damcaniaeth ymlyniad cymhwysol a datblygiad rhywiol ac effaith camdriniaeth) ac wedi cyfrannu deunydd dysgu i raglen Meistr Gofal Therapiwtig Plant. Rwyf hefyd yn dysgu “Hyrwyddo Ymddygiad Cadarnhaol” ac “Adolygu a Dadansoddi Llenyddol”

A Practical Guide to Caring for Children and Teenagers with Attachment Difficulties, Jessica Kingsley: Llundain. (2010)

Empathic Care for Children with Disorganized Attachments: A Model for Mentalizing, Attachment and Trauma Informed Care, Jessica Kingsley: Llundain. (2012)

 

Mae cyfieithiad Pwyleg o’r ddau ar gael.

Arwyddocâd gydol oes trallod mewn plentyndod, trawma ac adferiad, ymlyniad

Top