GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Chris O'Grady

Arweinydd Rhaglen Cyn-gofrestru Nyrsio Oedolion

Staff Profile

Chris O'Grady

Ystafell: C16a

ffôn:

+44(0)1978 293107

e-bost:

c.ogrady@glyndwr.ac.uk

Rwyd wedi bod yn y proffesiwn nyrsio am dros 30 mlynedd. Yn ymarfer clinigol rwyf wedi gweithio yn y sector difrifol (Nyrs Staff Ward Orthopaedeg; Prif Weinyddes Nyrsio Ward Gynaecoleg) cymuned (fel Ymwelydd Iechyd) ac yng ngwasanaethau Cymdeithasol (fel Nyrs Arbenigol i Blant Sy’n Derbyn Gofal). Ers 2003 rwyf wedi gweithio yn Addysg Nyrsio fel Uwch Ddarlithydd Nyrsio.

Nyrs Cyffredinol Cofrestredig, Ymwelydd Iechyd Cofrestredig, Nyrs Rhagnodi, Tystysgrif Nyrsio Orthopaedeg, PGC yn E Ddysgu, PhD.

Dysgu ar fodiwlau lefel 4-lefel 7 Nyrsio cyn ac ôl-cofrestru.

Profiles and portfolios book chapter in Murphy, P. & Lloyd, M. (2008),Essential study skills for Health and social care.

Exeter: Reflect Press Peer mentoring (2010) First Year Experience, Higher Education Academy.

Membership of external body committees: NMC, Reviewer for CPHVA, External Examiner.

Cefnogaeth Cyfoedion o fewn Cwricwlwm Nyrsio Cyn-cofrestredig

Profiles and portfolios book chapter in Murphy, P. & Lloyd, M. (2008),Essential study skills for Health and social care.

Exeter: Reflect Press Peer mentoring (2010) First Year Experience, Higher Education Academy.

Membership of external body committees: NMC, Reviewer for CPHVA, External Examiner.

Top