GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Chelsea Moore

Darlithydd Ffisioleg Ymarfer Corff, Iechyd a Chwaraeon Cymhwysol

Staff Profile

Chelsea Moore

Ystafell: M406

ffôn:

+44 (0) 1978 293455

e-bost:

Chelsea.moore@glyndwr.ac.uk

Mae Chelsea Moore yn ddarlithydd mewn ffisioleg gymhwysol ac yn canolbwyntio'n bennaf ar ffisioleg ymarfer corff glinigol. Wedi iddi ennill ei gradd israddedig o Brifysgol Leeds, cafodd Chelsea ei chyflogi fel cymhorthydd addysgu graddedig a thechnegydd labordy ffisioleg. Astudiodd ei gradd meistr mewn ffisioleg ymarfer corff a chwaraeon ym Mhrifysgol Leeds Becket ochr yn ochr â'i swydd a dechreuodd y broses achredu BASES.

 

Wedi iddi gwblhau ei gradd meistr yn 2015, cafodd Chelsea gynnig Cymrodoriaeth PhD ym Mhrifysgol Leeds Becket i astudio'r ymatebion ffisiolegol i adsefydlu cardiaidd. Mae hi wedi cyflwyno gwaith ar y cyd gyda staff Prifysgol y Drindod Leeds, ac wedi cyflwyno ei gwaith meistr a PhD ei hun mewn amryw o gynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae hi'n arweinydd rhaglen yr MRes mewn Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd.

BSc (Anrhydedd) Chwaraeon, Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth

MSc Ffisioleg Ymarfer Corff a Chwaraeon

PhD (cael ei gyflwyno'n 2019)

BSc (Anrhydedd) Hyfforddi Chwaraeon ar gyfer Cyfranogiad a Datblygu Perfformiad

BSc (Anrhydedd) Gwyddor Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad

BSc (Anrhydedd) Hyfforddi Pêl-droed a'r Perfformiad

BSc (Anrhydedd) Adsefydlu a Rheoli Anafiadau

MRes Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd

 

FAW407 Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg

FAW507 Ffisioleg Ymarfer Corff Gymhwysol

SPT507 Gweithgarwch Corfforol ac Iechyd

SPT511 Hyfforddi ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff

SPT614 Gweithgarwch Corfforol, Iechyd ac Afiechyd

SPT610 Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff mewn Amgylchedd Cymhwysol

HSE707 Prif Astudiaeth Annibynnol

HSE708 Modiwl Dysgu drwy Gyd-drafod

HSE709 Dulliau Ymchwil Uwch

 

 

Does UK Cardiac Rehabilitation Provide An Effective Stimulus For Change? Medicine & Science in Sports & Exercise 50:192

DOI: 10.1249/01.mss.0000535716.75556.79

 

UK outpatient community based cardiac rehabilitation: fit for purpose?

Ebrill 2017 DOI: 0.13140/RG.2.2.10705.12640

 

Executive function following acute exercise at different intensities

Tachwedd 2015 DOI: 10.1080/02640414.2015.1110334

 

Recovery intensity prescribed using the lactate threshold during high intensity interval exercise

Cynhadledd Mawrth 2016: Cynhadledd Myfyrwyr BASES 2016

 

Habitual physical activity levels in cardiac rehabilitation patients: Does the current standard programme facilitate an increase in activity levels? Cynhadledd Flynyddol BACPR Hydref 2017

 

Dietary intakes of Phase III cardiac rehabilitation patients during a six-week exercise training programme, 2017, Food Science and Technology Abstracts, Cyfrol 28, Atodiad 1. S1-5.

Hyfforddiant Dwysedd Uchel Ysbeidiol

Adsefydlu Cardiaidd

Camweithrediad Endothelaidd

Gweithgarwch Corfforol

Top