GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Dr Caroline Hughes

Uwch ddarlithydd, Cyfiawnder Troseddol

Staff Profile

Dr Caroline Hughes

Ystafell: B27

ffôn:

+44(0)1978 293451

e-bost:

c.hughes@glyndwr.ac.uk

Gweithiodd Caroline fel Swyddog Prawf a gweithiwr Cyfiawnder I’r Ifanc am 10 mlynedd cyn ymuno â’r tîm Cyfiawnder Troseddol pan ddechreuodd ym 2002. Mae hi wedi gwneud ymchwil a ariennir yn archwilio digartrefedd yn Wrecsam. Mae PhD Caroline hefyd yn ffocysu ar ddigartrefedd.

Roedd Caroline yn gyd-gynrychiolydd dros Gymru ar y grŵp llywio pum cenedl ar gyfer y gynhadledd ddwyflynyddol ar Blant, Pobl Ifanc a Throsedd yn y DU ac Iwerddon rhwng 2006 a 2012. Mae Caroline yn aelod y Ganolfan Cymraeg dros Drosedd a Chyfiawnder, Cymdeithas Genedlaethol Cyfiawnder I’r Ifanc a’r Cynghrair Howard ar gyfer Diwygio’r Deddfau Cosbi ac yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch. Mae ymchwil a diddordebau presennol Caroline yn cynnwys Cynhwysiad Cymdeithasol, Cyfiawnder I’r Ifanc, y Cyd-destun Cymraeg a Digartrefedd.

PhD

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Modiwlau

Trosedd, Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol

Cyffuriau, Alcohol a Throsedd

Cyfiawnder Troseddol a’r Gyfraith

Gwahaniaeth Cymdeithasol ac Anghydraddoldeb

Cyfiawnder i’r Ifanc

Plant a Phobl Ifanc fel Dioddefwyr a Throseddwyr

Buchanan, J. a Hughes, C. (dan adolygiad). Learning to become invisible: Young homeless people ‘tell it as it is’.

Jones, I.M., Parry, O. a Hughes, C (2012) Minority language non-use in service settings: what we know, how we know it and what we might not know. Current Issues in Language Planning.

Hughes, C; Dubberley, S. a Buchanan, J. (2012) Girls from Wales in the Secure Estate- sent to Coventry? Social Policy and Society.

Hughes, C. a Madoc-Jones, I. (2005) Meeting the Needs of Welsh Speaking Young Offenders. Howard Journal.

Adroddiadau Ymchwil

Buchanan, J., Hughes, C., Thomas, M., Armstrong, C. Oakely, A., Platt, S., Davies, S. Shinn, D a Nicholas, G. ‘ Beyond the rhetoric of youth homelessness: Telling it as it is’ (2011) Barnardos Cymru.

Hughes, C., Dubberley, S., Anderson, M. a Parry, O. (2012), ‘Homelessness in Wrexham: Contemporary patterns and profiles of homeless people with complex needs. Adroddiad i Ymddiriedolaeth Neuadd Dirwest Wrecsam, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Swyddfa Diogelwch Cymuned Wrecsam a Sir Fflint.

Parry, O., Warren, E., Madoc-Jones, I., Baker, S., Hughes, C., Pithouse, A. a Crowley, A. (2011) ‘Voices of Children and Young People in Wales Study: A qualitative study of Wellbeing among children and young people under 25 years old’. Llywodraeth Cymru.

Top